Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) kommer att äga rum tisdagen den 14 maj 2024.

Bolaget återkommer med tid och plats.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Bactiguards styrelse på följande adress:

Bactiguard AB (publ)
”Årsstämma”
Box 34044
SE-10026 Stockholm
Sverige

eller via mail till  stamman@Bactiguard.com

Förslag ska, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit till styrelsen senast tisdagen den 26 mars 2024.