Vår teknologi förebygger infektioner

Bactiguards teknologi förebygger infektioner och ökar patientsäkerheten.

Utfasning av BIP-portföljen

Efter en strategisk översyn under 2023, pågår nu en utfasning av Bactiguards BIP-portfölj. För ytterligare information om utfasningsprocessen, vänligen kontakta Peter Rådqvist, Global Sales Manager, Bactiguard.

 

Kvarliggande urinvägskateter som förebygger infektion

BIP Foley Catheter är en kvarliggande urinvägskateter (KAD) med Bactiguards unika teknologi, som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.

Designad att:

  • Minska förekomsten av kateterrelaterad urinvägsinfektion (CAUTI)
  • Minska antibiotikaanvändning
  • Minska sjukvårdskostnader

Läs mer om BIP Foley Catheter

Central venkateter (CVK) som förebygger infektion

BIP CVC är en central venkateter med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad infektion.

Designad att:

  • Minska kateterrelaterade infektioner (CRBSI)
  • Minska sjukvårdskostnader

Läs mer om BIP Central Venous Catheter

Endotrakealtub som förebygger infektion

BIP ETT och BIP ETT Evac är endotrakealtuber med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för ventilator-associerad lunginflammation (VAP).

Designad att:

  • Minska risken för ventilatorassocierad pneumoni VAP
  • Minska antibiotikaanvändningen
  • Minska sjukvårdskostnader

Läs mer om BIP Endotrakealtub