BIP Central Venous Catheter

  • Central venkateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt
  • Minskar risken för kateterrelaterad blodinfektion1
  • Bactiguards ytskikt har visat på en mycket god blodkompatibilitet.2
  • Ingen ökad risk för trombos eller hemolys vid användning av BIP CVC jämfört med CVK:er utan ytskikt3
  • Svensk patenterad teknologi
Kontakta mig, jag vill veta mer

BIP Central Venous Catheter

Kateterrelaterad blodinfektion

Kateterrelaterad blodinfektion (CRBSI) är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna4 och samtidigt en av de dyraste och mest dödliga komplikationerna vid användning av central venkateter. Ytan på katetrar drar till sig mikrober som vid kolonisering kan utveckla biofilm och leda till infektion.

Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter, BIP CVC, med Bactiguards ytskikt reducerar mikrobiell adhesion, vilket minskar risken för biofilm och infektion.

Färre bakterier fäster på katetern

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på kateters yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska (blod) skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Säker att använda

Bactiguards ytskikt sitter fast förankrat på katetern samtidigt som mängden ädelmetaller är mycket låg och under alla säkerhetsnivåer. Inga toxikologiska eller farmakologiska mängder frisätts, till skillnad från många traditionella ytskikt som bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna, till exempel höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.

Teknologin är välbeprövad, fler än 100 000 patienter har inkluderats i kliniska studier och över 200 miljoner produkter har använts utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

Mycket god blodkompabilitet

Trombotiska komplikationer är också vanligt förekommande vid behandling med central venkateter och kan leda till stopp i blodflödet och kateterproblem. Katetern kan behöva bytas och risken för infektion ökar. Kateterrelaterad trombos leder till högre morbiditet och kan öka mortaliteten på grund av emboliska händelser.5

BIP CVC har visat på en mycket god blodkompatibilitet.2 Dessutom visar kliniska data att ingen ökad risk för trombos eller hemolys föreligger vid användningen av BIP CVC jämfört med CVK:er utan ytskikt.3

Ger kostnadsbesparingar

Bactiguards teknologi förknippas med lägre behandlingskostnader, lägre kostnader relaterade till vårdtid och en högre livskvalitet för patienten.6

Användning & utförande

BIP CVC används för administrering av läkemedel och intravenösa vätskor, blodprov och blodtrycksmätning. Den är tillverkad av polyuretan, belagd med Bactiguards ytskikt och godkänd att användas i upp till 30 dagar.

BIP CVC finns idag i flera olika storlekar, längder och antal lumen (1-4 lumen), samt med rak nål, Y-formad nål eller Raulerson-spruta.

Jag vill beställa en produktbroschyr

 

References:
1. Goldschmidt H, et al. 1995; Prevention of catheter-related infections by silver coated central venous catheters in oncolo­gical patients. Zentralbl Bakteriol 1995 Dec;283(2):215-223.
2. Vafa Homann et al. 2015; J. Improved ex vivo blood compatibility of central venous catheter with noble metal alloy coating. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2016;104(7):1359–1365. doi:10.1002/jbm.b.33403.
3. Harter et al, Cancer. 94 (1):245–251 (2002).
4. Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160–6.
5. Wall et al. Catheter-related thrombosis: A practical approach, Journal of the Intensive Care Society 2016, Vol. 17(2) 160–167
6. Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000;160:2670–2675.