Pressmeddelanden

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2023, som kommer att hållas fredag 5 maj vid bolagets huvudkontor i Tullinge. Valberedningen inför årsstämman 2023 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande ledamöter: Helena Borglund, utsedd av TomBact AB Christian...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Regulatorisk

Fler licensprojekt ger bra momentum Tredje kvartalet (juli-september 2022) Intäkterna uppgick till 66,2 (45,2) MSEK, en ökning med 46%. Efter justering för valuta ökade intäkterna med 15%. EBITDA uppgick till 2,5 (1,2) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 3,8% (2,6). Rörelseresultatet uppgick till -11,0 (-10,7) MSEK, en minskning...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 27 oktober 2022

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 27 oktober kl. 11.00, där vd Anders Göransson och CFO Carin Jakobson...

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Regulatorisk

Fortsatt tillväxt i licensaffären och i vår produktportföljAndra kvartalet (april-juni 2022) Intäkterna uppgick till 59,9 (46,0) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 13%. EBITDA uppgick till -3,8 (1,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -6,4% (4,0). Rörelseresultatet...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 juli 2022

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2022 torsdagen den 14 juli 2022 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 14 juli kl. 11.00, där VD Anders Göransson och CFO Carin Jakobson...

Tredje generationens patent för Bactiguard-teknologin kommer att beviljas

Bactiguard har informerats om att European Patent Office (EPO) avser att bevilja ett europeiskt patent för Bactiguards teknologi. Det nya patentet, som är tredje generationen, kommer att ge omfattande världsomspännande skydd för Bactiguard-teknologin fram till 2039. - Vi är mycket glada över att EPO har bekräftat att den nya generationen...

Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare, Christian Kinch, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av de tre huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard. Bolagets huvudägare har erbjudit...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 29 april 2022 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2021 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2022

Regulatorisk

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention Första kvartalet (januari-mars 2022) Intäkterna uppgick till 55,2 (41,8) MSEK, en ökning med 32%, främst genom högre licensintäkter. Justerat för valuta ökade intäkterna med 23%. EBITDA uppgick till -4,0 (1,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -7% (5%),...

Bactiguard inleder utvecklingssamarbete inom dentalområdet

Regulatorisk

Bactiguard tecknade idag avtal om att inleda ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet, ett nytt applikationsområde för Bactiguards teknologi. Den initiala utvecklingsfasen, som förväntas pågå cirka ett år, kan generera 0,9 miljoner USD i utvecklings- och milstolperelaterade intäkter för Bactiguard....

Bactiguards Årsredovisning 2021

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2021 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 29 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022. Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare,...

Bactiguard utser Carin Jakobson till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Carin Jakobson, med mångårig erfarenhet som CFO i börsföretag och bakgrund i både medicinteknik och läkemedelsindustrin, till Chief Financial Officer. Carin kommer senast från rollen som ekonomichef i Rolling Optics-koncernen, tillträder sin nya befattning i juni 2022 och rapporterar till VD....

Bactiguard bistår sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter

Sjukhusen i Ukraina efterfrågar utrustning för att klara av vårdbehoven i landet sedan kriget brutit ut. Genom läkarnätverket Razom på Karolinska Universitetssjukhuset och med assistans av Ukrainas ambassad, kan Bactiguard nu skicka intensivvårdsutrustning som den ukrainska sjukvården specifikt har bett om och behöver. ”Det känns...

Rättelse: Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

I tidigare pressmeddelanden avseende bokslutskommunikén för 2021 har felaktig information relaterad till ”Kassaflöde från den löpande verksamheten” rapporterats. Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för Bactiguard Holding ABs (publ) bokslutskommuniké 2021. Investeringar för framtida tillväxt...

Rättelse: Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten Fjärde kvartalet (oktober-december 2021) Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%. EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%)....

Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten Fjärde kvartalet (oktober-december 2021) Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%. EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%). Rörelseresultatet...

Bactiguard publicerar bokslutskommunikén för 2021 ikväll klockan 23.00

Regulatorisk

Efter offentliggörandet om det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet har Bactiguard beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2021 till ikväll klockan 23.00, istället för torsdagen den 10 februari, som tidigare meddelats. En audiocast presentation kommer att äga rum onsdag den 9 februari kl. 15.00. Bactiguards VD Anders...

Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap

Regulatorisk

Bactiguard and Zimmer Biomet har idag kommit överens om att utöka det globala licenssamarbetet som inleddes 2019 till att omfatta fler produktkategorier. Det utökade exklusiva licensavtalet omfattar implantat för ledrekonstruktion (höfter och knän), idrottsmedicin, kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer. Det inkluderar licens- och...

Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub nu publicerad – visar signifikant reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation

VITAL-studien, av professor Pierre Damas och hans forskargrupp, har nu publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care. Studien visar en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). Den...