Bactiguard utser Christine Lind till ny Vd

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ.) har utsett Christine Lind till ny Vd. Christine har bred erfarenhet, både strategisk och operativ, från mer än 25 år inom healthcare-området. Hon har haft olika seniora befattningar i svenska börsnoterade bolag som Mendus AB, XSPRAY PHARMA AB och Medivir AB samt även rådgivande roller. Christine har även arbetat 10 år inom investment banking på Merrill Lynch. Hon börjar på Bactiguard i början av maj och tillträder som Vd den 14 maj 2024 i samband med bolagsstämman.

“Vi är glada över att välkomna Christine Lind till Bactiguard. Hennes omfattande erfarenhet inom life science, och internationella, strategiska och kommersiella kompetens, kommer att vara mycket värdefulla tillskott för oss. Med Bactiguards förtydligade licensfokuserade strategi förändrades kriterierna för en framtida Vd. Christine har dokumenterad erfarenhet från strategiskiften, att driva förändring och uppnå lönsam tillväxt. Det, i kombination med hennes bakgrund från finansmarknaden, både som Vd och investment banker, gör henne perfekt för Bactiguard. Hon är dessutom en modern och respekterad ledare, samt en stark lagspelare, och det kommer att vara helt avgörande på vår förändringsresa. Utnämningen av Christine är en central del i omvandlingen av Bactiguard till en global kunskaps- och specialistorganisation, och i vårt fokus att leverera på de ambitiösa finansiella målen”, säger Bactiguards styrelseordförande Christian Kinch.

Christian Kinch fortsätter: “Jag vill också, å hela styrelsens vägnar, tacka Thomas von Koch för hans insatser och exceptionella ledarskap under en kritisk tid för Bactiguard. Flera utmanande men avgörande strategiska beslut har fattats under hans ledning och han har startat ett förändringsarbete som nu är i full gång. Thomas har visat vad ansvarsfullt ägande innebär och han kommer att lämna över Vd ansvaret till Christine på ett strukturerat och samordnat sätt, med Bactiguards och våra intressenters bästa i åtanke.”

“Att arbeta i verksamheter som har ett tydligt syfte har varit en röd tråd i min karriär. Att bli en del av Bactiguard är precis den typ av utmaning som jag tar mig an med hög energi. Tillsammans med teamet, och styrelsen på Bactiguard, och i nära samarbete med licenspartners över hela världen, har vi potentialen att revolutionera den globala vårdstandarden tack vare Bactiguards unika infektionsförebyggande teknologi. Samtidigt gör vi världen till en mer hälsosam plats. Lika viktig är uppgiften att göra Bactiguard lönsamt och skapa hållbar tillväxt. Jag ser fram emot att leda Bactiguard in i framtiden och leverera på vårt viktiga uppdrag”, kommenterar Christine Lind, Bactiguards tillträdande Vd.

Om Christine Lind
Christine Lind är född 1974 i USA och bosatt i Sverige sedan 2015. Hon har en BSc i Finance & Information Systems från New York University och en MBA från Columbia Business School. Under sin karriär har hon haft befattningar på Vd- och chefsnivå inom affärsutveckling och strategi på biotech företag, bland annat BioArctic AB, Medivir AB och LifeCell Corporation. Christine tillbringade också 10 år som investment banker på Merrill Lynch i New York, där hon var rådgivare kring licensiering, M&A och finansiering till bioteknik- och läkemedelsföretag. Hon kommer närmast från en roll som Senior Vice President Corporate Development på SSI Strategy/NDA Group AB.

 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07, kl. 18:15 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nina Nornholm, Head of Communication & Investor Relations +46 708 550 356