Årsstämmoarkiv

Protokoll årsstämma Bactiguard Holding AB 2023
Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB 2023
Fullmaktsformulär Bactiguard 2023
Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska-2023
Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat 2022
Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2023 i Bactiguard Holding AB
Information om föreslagna styrelseledamöter 2023
Ersättningsrapport 2022
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
Revisorsyttrande enligt 8 kap 2022