Årsstämmoarkiv

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB 2023
Fullmaktsformulär Bactiguard 2023
Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska-2023
Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat 2022
Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2023 i Bactiguard Holding AB
Information om föreslagna styrelseledamöter 2023
Ersättningsrapport 2022
forslag-till-beslut-om-bemyndigande-for-styrelsen-att-genomfora-nyemission-1
Revisorsyttrande enligt 8 kap 2022