Protokoll Årsstämma 2020
Kommuniké från Bactiguard ABs (Publ) Årstämma 2020
Viktig information Årsstämman 2020, inkl. poströstning
Formulär för poströstning - Årstämma 2020
Kallelse Årsstämma 2020
Fullmakt Årsstämma 2020
Handlingar inför årsstämma 2020
Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma - Årstämma 2020