Bolagsstyrningsrapporter

Bactiguard introducerades på börsen i juni 2014. Aktien listas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet Bacti.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Bolagsstyrningsrapport 2023
Bolagsstyrningsrapport 2022
Bolagsstyrningsrapport 2021
Bolagsstyrningsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014