Bactiguard som investering

Vi är ett tillväxtföretag med en tydlig strategi för hur vi ska växa vår affär. Strategin innebär att vi ska fokusera på licensaffären samt utveckla nya användningsområden.

Genom licens- och distributörsavtal finns vi i dag på ett stort antal marknader i världen. USA och Kina är våra största marknader. Vi kommer att växa på befintliga marknader och ta oss in på nya marknader.

Vi har idag fem licensavtal och vårt mål är att ha minst 10 applikationsområden som licenspartnerskap med produkter i marknaden vid utgången av 2028.. Eftersom vår teknologi är dokumenterat effektiv och säker, samt godkänd för långvarig användning i människokroppen ser vi möjligheter till nya applikationsområden och licensaffärer.