Bactiguard som investering

Vi är ett tillväxtföretag med en tydlig strategi för hur vi ska växa vår affär. Strategin innebär att vi ska växa vår egen produktportfölj och licensaffären samt utveckla nya produkter och användningsområden.

Genom licens- och distributörsavtal finns vi i dag på ett stort antal marknader i världen. USA och Kina är våra största marknader. Vi kommer att växa på befintliga marknader och ta oss in på nya marknader.

När vi går in i nya distributörsavtal på nya marknader måste vi vara uthålliga eftersom godkännandeprocesserna tar lång tid. Vi har under de senaste åren sett över våra distributörsavtal i flera länder, framför allt i Europa, och inlett nya samarbeten.

Vi har idag fem licensavtal och vårt mål är att teckna 1–2 nya licensavtal per år. Eftersom vår teknologi är dokumenterat effektiv och säker, samt godkänd för långvarig användning i människokroppen ser vi möjligheter till nya applikationsområden och licensaffärer.

Vi bedriver också produktutveckling för att utöka vår BIP-portfölj. Detta innebär att vi vidareutvecklar och breddar befintlig produktportfölj samtidigt som vi utvecklar nya produkter och användningsområden.

Tillväxtstrategi

Bactiguard Tillväxtstrategi 2020

Bactiguards Tillväxtstrategi