Urologi

Patienter som använder kateter under lång tid löper risk att drabbas av urinvägsinfektioner, eftersom infektionsrisken ökar för varje dag med kateter. Att drabbas av urinvägsinfektion kan både vara obehagligt och smärtsamt och kan leda till allvarliga komplikationer såsom urosepsis. Varför ta risken?

Läs mer om våra infektionsförebyggande urinvägskatetrar
Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

BIP Foley Catheter är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

BIP Foley Catheter – Silicone är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.