Bactiguards teknologi

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på ytan av medicintekniska produkter. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på produkten, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Bakterier och andra mikrober fäster gärna på ytan av medicintekniska produkter, till exempel katetrar och implantat. Det leder till att risken för infektion ökar. Många gånger bildar mikroberna biofilm vilket gör dem mer motståndskraftiga mot antibiotika och patientens eget immunförsvar. Mikroberna kan komma från patienten själv eller från yttre källor som till exempel personal, andra patienter eller medicintekniska produkter.

Hur fungerar Bactiguards teknologi?

Hur fungerar Bactiguards teknologi?

Bactiguards teknologi baseras på ett mycket tunt ytskikt bestående av guld, silver och palladium, fast förankrat på ytan av medicintekniska produkter. Vid kontakt med vätska skapar de tre ädelmetallerna tillsammans en galvanisk effekt. Den galvaniska effekten genererar en mikroström som ger mikroberna ungefär samma typ av upplevelse som när man tar i ett elstängsel eller slickar på ett 9-voltsbatteri.

Bactiguards teknologi gör att färre mikrober fäster på ytan

Bactiguards teknologi gör att färre mikrober fäster på ytan

Den galvaniska effekten innebär att färre bakterier och andra mikrober fäster på ytan, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Säker för patient och miljö

Mängden ädelmetaller är mycket liten och ligger långt under alla säkerhetsgränsvärden för respektive metall, och inga toxiska eller farmakologiska mängder frisätts. Detta gör teknologin både vävnadsvänlig och säker jämfört med traditionella ytskikt som ofta bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna, till exempel höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.

Vår teknologi är godkänd för långvarig användning på ortopediska traumaimplantat av metall och kan därmed användas på implantat som ska sitta kvar hos patienten livet ut. Hittills har mer än 230 miljoner katetrar med Bactiguards ytskikt sålts utan några rapporterade biverkningar relaterade till vår teknologi.

Det krävs ingen särskild hantering vid kassering av produkter med Bactiguards ytskikt. Ädelmetallerna fångas upp i  förbränningsanläggningens filter.

Bevisat effektiv att förebygga infektioner

För att verifiera effekten av vår teknologi bedriver vi omfattande kliniska studier. Främst vill vi se hur effektiva produkterna är för att förebygga infektioner och därutöver studerar vi även säkerhet, användarvänlighet och patientnöjdhet. Vi har utfört över 40 kliniska studier med 100 000 patienter som bland annat visar reduktion av kateterrelaterad urinvägsinfektion (CAUTI) med 35–90%.1

En svensk nästan hundraårig innovation

Teknologin härrör från den svenske nobelpristagaren i fysik 1912; Gustav Dahlén, upphovsmannen till den berömda AGA-fyren. Gustav Dahlén hade en lärling som hette Axel Bergström som utvecklade tekniken att applicera metaller på icke-ledande material. Axel Bergström förde sedan kunskapen vidare till sin lärling Billy Södervall, innovatören bakom Bactiguard-teknologin. Han förfinade tekniken och redan på 1970-talet började han applicera ädelmetallerna på medicintekniska produkter.

I mer än 30 år har vi utvecklat vårt unika ytskikt av ädelmetaller som appliceras på medicintekniska produkter och implantat. Redan 1986 gjorde vi de första kliniska testerna och 1994 godkändes en urinkateter med Bactiguards ytskikt av amerikanska FDA.

 

Referenser:
1. Kai-Larsen, Y., Grass, S., Mody, B. et al. 2021 Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021).