BIP Foley TempSensor

 • Kvarliggande urinvägskateter med temperaturövervakning
 • Minskar risken för kateterrelaterad UVI1
 • Hydrofil yta för minskad friktion och ökad komfort
 • MR-kompatibel
 • Kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsbyggande ytskikt
Kontakta mig, jag vill veta mer

BIP Foley TempSensor
69% minskad risk för kateterrelaterad UVI med Bactiguards teknologi

69% minskad risk för kateterrelaterad UVI med Bactiguards teknologi

En nyligen publicerad (mars 2021), stor, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien med 1 000 patienter visar att urinvägskatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69% jämfört med en standardkateter.1 Studien publicerades i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”.

Kombinerar temperaturövervakning och infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi. En stor fördel för patienter inom intensivvård, operation och andra situationer där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig för att kunna följa patientens hälsotillstånd.

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på katetern

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi baseras på ett mycket tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på katetern. Vid kontakt med urin skapar de tre ädelmetallerna en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Ökar patientsäkerheten för svårt sjuka patienter

BIP Foley TempSensor erbjuder både infektionsprevention och temperaturövervakning i samma produkt, en stor fördel för patienter inom intensivvård, operation och andra situationer där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig för att kunna följa patientens hälsotillstånd. Den Bactiguard-belagda katetern är försedd med en extra kanal som innehåller en temperatursensor som kopplas till en extern mätare och ansluts till lämplig patientmonitor i 400-serien.

Produktinformation

 • Bactiguards ytskikt på både in- och utsidan av katetern
 • Hydrofil yta minskar friktionen och ökar patientkomforten
 • Godkänd för transuretral användning i 30 dagar
 • Storlekar för både vuxna och barn, 8 Fr- 18 Fr
 • Mätområde 25°C till 45°C
 • Noggrannhet +0,1° / -0,2°C
 • Svarstid <150 sek
 • Ansluter till lämplig patientmonitor i 400-serien
 • MR-kompatibel
 • Röntgentät kateterspets
 • 5 års hållbarhet
 • Fri från DEHP (inga ftalater)
Jag vill beställa ett produktblad

 

Referens
1. Kai-Larsen et al. Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021).