Intensivvård

På en intensivvårdsavdelning (IVA) behandlas de allra sjukaste patienterna. Behandlingstiden är ofta lång och för varje dag på sjukhus ökar risken för att patienten drabbas av en infektion orsakad av medicinteknik. Varför riskera att de allra sjukaste och mest utsatta patienterna blir ännu sjukare?

Central venkateter (CVK) som förebygger infektion

Central venkateter (CVK) som förebygger infektion

BIP CVC är en central venkateter med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad infektion.

Endotrakealtub med dubbelt skydd

Endotrakealtub med dubbelt skydd

BIP ETT Evac är den enda tuben på marknaden som kombinerar subglottisk sugport med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Endotrakealtub (ETT) som förebygger infektion

Endotrakealtub (ETT) som förebygger infektion

BIP ETT är en endotrakealtub med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för infektion.

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

BIP Foley Catheter är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

Förebygger kateterrelaterad urinvägsinfektion

BIP Foley Catheter – Silicone är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.