Sepsis – när en infektion blir livshotande

Sepsis, förr kallat blodförgiftning, uppstår när vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion som snabbt blir livshotande.

En sen diagnos och antibiotikaresistens gör det allt svårare att behandla bakterieinfektioner och hindra dem från att utvecklas till sepsis. Varje år får nära 49 miljoner människor sepsis1 och var femte som drabbas avlider. De som överlever får ofta bestående skador.

Sepsis förklarat på 3 minuter (engelska)

Källa: World Sepsis Day – www.worldsepsisday.org.

Vad kännetecknar sepsis?

 • Skakfrossa och feber
 • Extrem sjukdomskänsla
 • Påverkat medvetande & sluddrigt tal
 • Snabb puls (utan anledning)
 • Illamående, kräkningar & diarré
 • Svår andningspåverkan

Källa: Sepsisfonden.se

Andra symtom som kan vara tecken på sepsis:

 • Lågt blodtryck
 • Låg urinproduktion
 • Fläckar/utslag på huden

Vanligaste orsakerna till sepsis

Uppskattningsvis kan upp till 50 procent av alla sepsisfall härledas till vårdrelaterade infektioner,2 där urinvägsinfektion är en av de vanligaste orsakerna liksom lunginflammation och kateterrelaterad infektion. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför av avgörande betydelse för att minska förekomsten av sepsis.

bactiguard-3-sources-of-sepsis-1080p    bactiguard-7-prevention-saves-lives-1080p

Hämtat från: World Sepsis Day – www.worldsepsisday.org. Klicka på bilden för att förstora.

Sepsis är en global hälsokris

 • 20% av alla dödsfall i världen är associerade med sepsis
 • Drabbar nära 49 miljoner människor varje år
 • Minst 11 miljoner dör – ett dödsfall var 2,8 sekund
 • Beroende på land varierar dödligheten mellan 15 och mer än 50%
 • Många patienter som överlever lider av konsekvenserna av sepsis för resten av livet

 

Referenser:
1. Rudd, K. E  (2020). Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet, 395(10219), 200–211.
2. Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347- 53. PMID:20177037.