Kateterisering

Det är av yttersta vikt att sjukvårdspersonalen har god kännedom om rutiner för aseptisk kateterisering eftersom detta bidrar till att minska risken för UVI.

Kateterisering med kvarliggande kateter

  • Skydda patienten mot bakterier i omgivningen genom att bevara kateterns sterilitet under hela proceduren.
  • Håll patienten informerad om proceduren och säkerställ att han eller hon har givit sitt samtycke.
  • Det är viktigt att du är noga med din egen hygien innan du fortsätter.

1. Förberedelser

1.1, Dra försiktigt tillbaka förhuden eller sära på de inre blygdläpparna så att du enkelt kommer åt och kan tvätta runt urinrörets mynning.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-11

1.2, Bedöva urinröret genom att fylla det helt med lokalbedövande katetergel. Använd 1 gram gel per cm urinrör.

  • Mängd gel män: 20–30 g gel
  • Mängd gel kvinnor: 5–7 g gel

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-12

Vänta minst 60 sekunder tills gelen börjar verka. Full effekt uppnås inom 5 minuter.

1.3, Följ tillverkarens anvisningar. BIP Foley-katetern ska förvätas innan användning så att det hydrofila ytskiktet aktiveras.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-13

2. Kateterisering

2.1, Använd sterila handskar och för försiktigt in katetern.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-21

2.1, Alternativ 2: Använd steril pincett när du försiktigt för in katetern.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-22

2.1, Alternativ 3: Använd den sterila skyddsplasten när du försiktigt för in katetern.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-23

2.2, När du kan känna ett litet motstånd har katetern troligtvis nått den yttre slutningsmuskeln. Var extra försiktig i detta skede och hjälp patienten att slappna av för att enklare komma förbi.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-24-1920p

3. Fixering

3.1, För in katetern hela vägen till delningsstället.

  • För kvinnor, för in katetern cirka 15–20 cm

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-31

3.2, Invänta urin i utbyte innan du fyller kateterballongen.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-32

3.3, Fyll kateterballongen med exakt den mängd vätska som tillverkaren rekommenderar. Kom ihåg att hela tiden observera patienten, detta steg ska inte göra ont.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter-33

3.4, När du har slutfört detta steg kontrollerar du att katetern är korrekt placerad och kan flyttas fritt. Avsluta genom att sätta på en urinpåse eller ventil.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter

Byte av suprapubisk kateter

  • Skydda patienten mot bakterier i omgivningen genom att bevara kateterns sterilitet under hela proceduren.
  • Håll patienten informerad om proceduren och säkerställ att han eller hon har givit sitt samtycke.
  • Det är viktigt att du är noga med din egen hygien innan du fortsätter.

1. Avlägsna nuvarande kateter

1.1, För att underlätta kateterbytet är det önskvärt att urinblåsan är så full som möjligt. Fyll urinblåsan med steril natriumkloridlösning, maximalt 3 deciliter eller tills patienten känner sig kissnödig.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-11

1.2, Rengör noggrant runt införingshålet.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-12

1.3, Töm kateterballongen som vanligtvis är fylld med 10 ml vätska. Notera hur mycket vätska som har avlägsnats för senare dokumentation.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-13

1.4, Dra varsamt katetern samtidigt som den andra handen håller emot med ett försiktigt tryck mot patientens mage. Om det uppstår en lätt kramp i magmuskeln kan du behöva göra en kort paus. Se till att patienten slappnar av.bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-14

2. Förberedelser

2.1, Förbered för den nya katetern genom att placera en hand på patientens mage och fylla införingshålet med katetergel. Katetergelen förebygger smärta och smörjer hålet så att det går enklare att föra in katetern. Ge gelen tid att verka.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-21

2.2, Följ tillverkarens anvisningar. BIP Foley-katetern ska förvätas innan användning så att det hydrofila ytskiktet aktiveras.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-22

3. Kateterisering

3.1, Observera patienten medan du för in den nya katetern för att säkerställa att hen inte upplever någon smärta. Säkerställ att katetern förs in tillräckligt långt för att ballongen inte ska fyllas i bukväggen.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-31

3.2, Invänta urin i utbyte innan du fyller kateterballongen.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-32

3.3, Fyll kateterballongen med exakt den mängd vätska som tillverkaren rekommenderar. Kom ihåg att observera patienten, detta steg ska inte göra ont.

bactiguard-change-of-suprapubic-catheter-33

3.4, Kontrollera att katetern är korrekt placerad och kan flyttas fritt. Avsluta genom att sätta på en urinpåse eller ventil.

bactiguard-catheterization-indwelling-catheter

 

Källa: Allt material har skrivits och granskats av Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska och uroterapeut och Helena Thulin, leg. sjuksköterska och med. dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Kateterisering med kvarliggande urinkateter, kvinna

Guide för katetrisering av kvinna med kvarliggande kateter för att undvika urinvägsinfektion och skador på urinröret.

Kateterisering med kvarliggande urinkateter, man

Guide för katetrisering av man med kvarliggande kateter för att undvika urinvägsinfektion och skador på urinröret.

Byte av suprapubisk kateter

Guide för byte av suprapubisk urinkateter för att undvika urinvägsinfektion.