Bolagsstyrning

Styrelse

Christian Kinch
Styrelseordförande
Stäng

Invald i styrelsen 2005

Född: 1966

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare uppdrag: Medgrundare av Bactiguard och VD 2005-2014 samt 2015-2020. Styrelseordförande 2014-2015 och 2023. Grundare och VD för Kinchard AB och Netpharma AB.

Andra aktuella uppdrag (urval): Medgrundare och styrelseordförande för SmartCella Holding AB. Ägare och styrelseledamot i GIDL Invest AB. Styrelseledamot i Swecare AB.

Aktieinnehav: 2 000 000 A-aktier via bolag och 4 179 426 B-aktier genom familj, personligt innehav.

Thomas von Koch
Styrelseledarmot / VD
Stäng

Invald i styrelsen 2019

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance

Bakgrund: Medgrundare av Bactiguard och styrelseordförande 2005-2013. VD EQT

Övriga uppdrag: Biträdande Managing Partner i EQT Partners AB, Styrelsesuppleant i Kochcompany AB, Styrelseledamot TomEnterprise AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 2 000 000 A-aktier, 4 604 182 B-aktier och 1 142 436 B aktier via kapitalförsäkring med ett bolag, kontrollerat av Thomas von Koch, som förmånstagare

Anna Martling
Styrelseledamot
Stäng

Invald  i styrelsen: 2019

Född: 1969

Utbildning: Medicine Doktor, Karolinska Institutet, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, Specialistläkare i kirurgi

Tidigare uppdrag: Dekan Campus Nord, Karolinska Institutet, Medlem i fakultetsstyrelsen och forskningsstyrelsen vid Karolinska Institutet.

Andra aktuella uppdrag (urval): Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, Överläkare i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Vetenskaplig direktör Life Science, Karolinska Institutet. Styrelseledamot i Radiumhemmets Forskningsfonder, Research!Sweden och Genomic Medicine Sweden.

Aktieinnehav: 2 600 B-aktier som personligt innehav och 28 818 köpoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Jan Ståhlberg
Styrelseledamot
Stäng

Invald i styrelsen 2018

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm. Studier vid MBA-programmet vid New York University, Stern School of Business.

Tidigare uppdrag: Partner, vice VD och vice styrelseordförande i riskkapitalbolaget EQT

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB och ITB-Med AB. Grundare och VD för Trill Impact AB.

Aktieinnehav: 3 605 150 B-aktier som personligt innehav

Magdalena Persson
Styrelseledamot
Stäng

Invald i styrelsen 2022

Född: 1971

Utbildning: Masterexamen i internationell ekonomi och licentiatexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Tidigare uppdrag: Tidigare VD för Interflora och SamSari, samt flera roller inom Microsoft och WM Data. Digitalisering som kärnkompetens.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för SK Shieldus (Sydkorea), styrelseledamot i NCAB Group, Recover Nordic Group och Qarlbo AB, samt rådgivare till riskkapitalbolaget EQT. Tidigare styrelseordförande i Affecto Plc, Nexon Asia Pacific och Iver Holding AB.

Aktieinnehav: 28 818 köpoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Richard Kuntz
Styrelseledamot
Stäng

Utbildning: Studier vid Miami University och läkarexamen från Case Western Reserve University School of Medicine. ST-tjänstgöring/överläkarassistent inom internmedicin vid University of Texas Southwestern Medical School, Parkland Hospital. Fellowship inom kardiovaskulära sjukdomar och interventionell kardiologi vid Harvard Medical School och Beth Israel Hospital. MSc i biostatistik från Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Tidigare uppdrag: Chief Medical Officer & Scientific Officer på Medtronic PLC (NYSE:MDT). Grundare och vetenskaplig chef för Harvard Clinical Research Institute i Boston. Biträdande professor i medicin vid Harvard Medical School, chef för avdelningen för klinisk biometri, och som interventionell kardiolog på avdelningen för kardiovaskulära sjukdomar vid Brigham and Women’s Hospital i Boston.

Initiativtagare och ledamot för Patient Centered Outcomes Research Institute (PCORI), inom ramen för US Affordable Care Act. För närvarande arbetsgruppsmedlem i NIH:s Helping to End Addiction Long-term® (HEAL) program.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i ZimVie Inc., Identiv Inc. och Cognito Therapeutics, Inc.

Innehav i Bactiguard: 121 655 köpoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.