Bolagsstyrning

Styrelse

Thomas von Koch
Ordförande
Stäng

Invald i styrelsen 2005 och 2019

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance

Bakgrund: Medgrundare av Bactiguard och styrelseordförande 2005–2015 och 2019–2023. Partner och vd för riskkapitalbolaget EQT.

Övriga uppdrag: Särskild rådgivare åt EQT. Investerare, ägare och styrelseledamot i A3P, Smartcella Holding AB och TomEnterprise AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 2 000 000 A-aktier, 4 604 182 B-aktier och 1,785,384* B aktier via kapitalförsäkring med ett bolag, kontrollerat av Thomas von Koch, som förmånstagare (* innehav per 31 mars 2024 )

Anna Martling
Styrelseledamot
Stäng

Invald  i styrelsen: 2019

Född: 1969

Utbildning: Medicine Doktor, Karolinska Institutet, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, Specialistläkare i kirurgi

Tidigare uppdrag: Dekan Campus Nord, Karolinska Institutet, Medlem i fakultetsstyrelsen och forskningsstyrelsen vid Karolinska Institutet.

Andra aktuella uppdrag (urval): Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, Överläkare i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Vetenskaplig direktör Life Science, Karolinska Institutet. Styrelseledamot i Radiumhemmets Forskningsfonder, Research!Sweden och Genomic Medicine Sweden.

Aktieinnehav: 2 600 B-aktier som personligt innehav och 28 818 köpoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Jan Ståhlberg
Styrelseledamot
Stäng

Invald i styrelsen 2018

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm. Studier vid MBA-programmet vid New York University, Stern School of Business.

Tidigare uppdrag: Partner, vice VD och vice styrelseordförande i riskkapitalbolaget EQT

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB och ITB-Med AB. Grundare och VD för Trill Impact AB.

Aktieinnehav: 3 605 150 B-aktier som personligt innehav

Magdalena Persson
Styrelseledamot
Stäng

Invald i styrelsen 2022

Född: 1971

Utbildning: Masterexamen i internationell ekonomi och licentiatexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Tidigare uppdrag: Tidigare vd för Interflora och SamSari, samt flera roller inom Microsoft och WM Data. Digitalisering som kärnkompetens. Tidigare styrelseordförande i Affecto Plc, Nexon Asia Pacific och Iver Holding AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för SK Shieldus (Sydkorea), styrelseledamot i NCAB Group, Recover Nordic Group och Qarlbo AB, samt rådgivare till riskkapitalbolaget EQT.

Aktieinnehav: 28 818 köpoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Richard Kuntz
Styrelseledamot
Stäng

Utbildning: Studier Miami University och läkarexamen från Case Western Reserve University School of Medicine. ST-tjänst göring internmedicin vid University of Texas Southwestern Medical School, Parkland Hospital. Fellowship kardiovaskulära sjukdomar/interventionell kardiologi vid Harvard Medical School och Beth Israel Hospital. MSc i biostatistik från Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Tidigare uppdrag: CMO/SO Medtronic PLC. Grundare/vetenskaplig chef för Harvard Clinical Research Institute. Bitr. professor i medicin vid Harvard Medical School, chef avd. för klinisk biometri, och interventionell kardiolog på avd. för kardiovaskulära sjukdomar vid Brigham & Women’s Hospital, Boston.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i ZimVie Inc., Identiv Inc. och Cognito Therapeutics, Inc.

Innehav i Bactiguard: 121 655 köpoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.