Styrelse Bolagsstyrning

Thomas von Koch
Styrelseordförande
Stäng

Invald i styrelsen 2019

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance

Bakgrund: Medgrundare av Bactiguard och styrelseordförande 2005-2013. VD EQT

Övriga uppdrag: Biträdande Managing Partner i EQT Partners AB, Styrelsesuppleant i Kochcompany AB, Styrelseledamot TomEnterprise AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard:  2 000 000 A-aktier via bolag, 4 125 878 B-aktier som personligt innehav

Christian Kinch
Vice Styrelseordförande
Stäng

Invald i styrelsen 2005

Född: 1966

Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stockholm

Bakgrund: Medgrundare av Bactiguard. VD för Bactiguard-koncernen sedan juni 2015 samt perioden 2005–2014 och 2015-2020. Lämnade VD-uppdraget i februari 2020. Styrelseordförande 2014–2015 och styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2005. Grundare och VD i Kinchard AB och Netpharma AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swecare Aktiebolag. Styrelseordförande i SWIB Holding AB (holdingbolag för Smartwise Sweden AB och Procella Therapeutics AB). Ägare och styrelseledamot i KK Consult AB och KK Invest AB

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen eller Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 2 000 000 A-aktier via bolag och 4 125 977 B-aktier genom familj, personligt innehav

Anna Martling
Styrelseledamot
Stäng

Invald  i styrelsen: 2019

Född: 1969

Utbildning: Läkarexamen, Karolinska Institutet
Specialistkompetens i kirurgi, Medicine Doktor, Karolinska Institutet, Docent, Karolinska Institutet, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet

Bakgrund: Dekan för Campus Nord, Karolinska Institutet, överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, forskargruppsledare, Karolinska Institutet. Tidigare ledamot forskningsnämnden för Radiumhemmets Forskningsfonder, Cancerföreningen i Stockholm samt Cancerfonden. Ledamot Styrelsen för forskning, Karolinska Institutet och ledamot i KI/SLL Forskningsråd.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot KI Cancer, StratCan och CIMED, Karolinska Institutet. Ledamot i Fakultetsnämnden, Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 3 423 B-aktier som personligt innehav

Cecilia Edström
Styrelseledamot
Stäng

Invald i styrelsen 2020

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Bakgrund: Olika befattningar inom SEB, Scania AB och TeliaSonera AB

Övriga uppdrag: –

Innehav i Bactiguard: 243 264 B-aktier som personligt innehav

Jan Ståhlberg
Styrelseledamot
Stäng

Invald i styrelsen 2018

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm. Studier vid MBA programmet vid New York University, Stern School of Business.

Bakgrund: Vice VD och vice ordförande EQT

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB och ITB-Med AB. Grundare och VD för Trill Impact AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 3 354 387 B-aktier som personligt innehav