Koncernledning Bolagsstyrning

Cecilia Edström
VD
Stäng

Anställd 2014

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Bakgrund: Olika befattningar inom SEB, Scania AB och TeliaSonera AB

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Public Affairs AB

Innehav i Bactiguard: 243 264 B-aktier som personligt innehav

Stefan Grass
Chief Medical Officer och vice vd
Stäng

Anställd 2019

Född: 1972

Utbildning: Läkarexamen samt Med Dr Karolinska Institutet, Stockholm

Bakgrund: Specialistläkare i anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Medicinsk chef, CSL Behring

Övriga uppdrag: 

Innehav i Bactiguard: 9 850 B-aktier som personligt innehav

Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd
Stäng

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 4 350 B-aktier som personligt innehav

Sathish Subramaniam
Chief Operations Officer
Stäng

Anställd 2013

Född: 1979

Utbildning: BSc (Kemi), University of Malaya & Master of Business Administration, Cardiff Metropolitan University, England.

Bakgrund: Olika chefsbefattningar inom Teleflex Medical och C.R. Bard.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vigilenz Medical Devices Sdn Bhd och Vigilenz Medical Supplies Sdn Bhd.

Innehav i Bactiguard: 1 000 B-aktier som personligt innehav