Koncernledning Bolagsstyrning

Thomas von Koch
tf VD
Stäng

Invald i styrelsen 2019

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance

Bakgrund: Medgrundare av Bactiguard och styrelseordförande 2005-2013. VD EQT

Övriga uppdrag: Biträdande Managing Partner i EQT Partners AB, Styrelsesuppleant i Kochcompany AB, Styrelseledamot TomEnterprise AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 2 000 000 A-aktier, 4 604 182 B-aktier och 1 142 436 B aktier via kapitalförsäkring med ett bolag, kontrollerat av Thomas von Koch, som förmånstagare

Stefan Grass
Chief Medical Officer / vice VD
Stäng

Anställd 2019

Född: 1972

Utbildning: Läkarexamen samt Med Dr Karolinska Institutet, Stockholm

Bakgrund: Specialistläkare i anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Medicinsk chef, CSL Behring

Övriga uppdrag: 

Innehav i Bactiguard: 9 850 B-aktier som personligt innehav samt 28 818 köpoptioner

Carin Jakobson
CFO
Stäng

Anställd 2022

Född: 1974

Utbildning: Civilekonom Linnéuniversitetet

Bakgrund: Flertalet CFO-befattningar bland annat på Stille, Sivers IMA och Rolling Optics.

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Carl Johan Fredin
Chief Licensing Officer
Stäng

Anställd 2021

Född: 1966

Utbildning: MBA, Stockholms universitet

Bakgrund: Global Marketing Director Mölnlycke Health Care, Country Director Doro Care, Head of Sales och Marketing Mundipharma, Country Director Doro Care, Sales and Marketing Director Aleris, VD Orthocenter Göteborg/Malmö

Övriga uppdrag: –

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Sathish Subramaniam
Chief Technology Officer
Stäng

Anställd 2013

Född: 1979

Utbildning: BSc (Kemi), University of Malaya & Master of Business Administration, Cardiff Metropolitan University, England.

Bakgrund: Olika chefsbefattningar inom Teleflex Medical och C.R. Bard.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vigilenz Medical Devices Sdn Bhd och Vigilenz Medical Supplies Sdn Bhd.

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Peter Rådqvist
Global Head of Sales
Stäng

Anställd 2021

Född: 1967

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Göteborg

Bakgrund: Olika säljchefsbefattningar på MedTech-företag som Straumann group, Biomet 3i (nu en del av Zimmer Biomet) och Dentsply.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Bactiguard: 3 150 B-aktier som personligt innehav samt 144 092 köpoptioner

Fatima Stensvad Flodin
Chief Quality and Regulatory Officer
Stäng

Anställd: 2021

Född: 1968

Utbildning: Biokemi och molekylärbiologi – kandidatexamen

Bakgrund: Olika kvalitetschefsbefattningar samt arbetat som konsult och utbildare i många år inom ”Life Science”

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 14 409 köpoptioner

Mikael Sander
Global Head of BPP
Stäng

Anställd 2023

Född: 1959

Utbildning: Kandidatexamen ekonomi/business, Göteborgs universitet och MBA, Lunds universitet

Bakgrund: Erfarenhet från den globala medicinteknikindustrin, senast från Dentsply Sirona där han var ansvarig för Dentsplys globala digitala implantatverksamhet, inklusive förvärvet av Atlantis Inc., med globalt kommersiellt och affärsmässigt ansvar för Europa, Nordamerika och Asien, VP Sales, General Manager i Boston, USA och VP of Business Development baserad i Mölndal, Sverige. Dessutom har han tidigare erfarenhet från både kommersiella och ledande roller inom drift, finans och affärsutveckling på Astra Zeneca och Astra Tech.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Corticalis AS, Mevia AB o Cerinvent AB

Innehav i Bactiguard: 10 868 B-aktier som personligt innehav samt 144 092 köpoptioner