Koncernledning Bolagsstyrning

Anders Göransson
VD
Stäng

Anställd 2021

Född: 1971

Utbildning: Master of Science, Uppsala Universitet, Sweden och MBA Suffolk University, USA

Bakgrund: Olika chefsbefattningar inom Amgen samt bred konsulterfarenhet från McKinsey och Ernst & Young

Övriga uppdrag: –

Innehav i Bactiguard: 17 620 B-aktier som personligt innehav samt 432 277 köpoptioner

Stefan Grass
Chief Medical Officer och vice vd
Stäng

Anställd 2019

Född: 1972

Utbildning: Läkarexamen samt Med Dr Karolinska Institutet, Stockholm

Bakgrund: Specialistläkare i anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Medicinsk chef, CSL Behring

Övriga uppdrag: 

Innehav i Bactiguard: 9 850 B-aktier som personligt innehav samt 28 818 köpoptioner

Carin Jakobson
CFO
Stäng

Anställd 2022

Född: 1974

Utbildning: Civilekonom Linnéuniversitetet

Bakgrund: Flertalet CFO-befattningar bland annat på Stille, Sivers IMA och Rolling Optics.

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Carl Johan Fredin
Chief Licensing Officer
Stäng

Anställd 2021

Född: 1966

Utbildning: MBA, Stockholms universitet

Bakgrund: Global Marketing Director Mölnlycke Health Care, Country Director Doro Care, Head of Sales och Marketing Mundipharma, Country Director Doro Care, Sales and Marketing Director Aleris, VD Orthocenter Göteborg/Malmö

Övriga uppdrag: –

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Sathish Subramaniam
Chief Technology Officer
Stäng

Anställd 2013

Född: 1979

Utbildning: BSc (Kemi), University of Malaya & Master of Business Administration, Cardiff Metropolitan University, England.

Bakgrund: Olika chefsbefattningar inom Teleflex Medical och C.R. Bard.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vigilenz Medical Devices Sdn Bhd och Vigilenz Medical Supplies Sdn Bhd.

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Peter Rådqvist
Global Head of Sales
Stäng

Anställd 2021

Född: 1967

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Göteborg

Bakgrund: Olika säljchefsbefattningar på MedTech-företag som Straumann group, Biomet 3i (nu en del av Zimmer Biomet) och Dentsply.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Bactiguard: 3 150 B-aktier som personligt innehav samt 144 092 köpoptioner

Fatima Stensvad Flodin
Chief Quality and Regulatory Officer
Stäng

Anställd: 2021

Född: 1968

Utbildning: Biokemi och molekylärbiologi – kandidatexamen

Bakgrund: Olika kvalitetschefsbefattningar samt arbetat som konsult och utbildare i många år inom ”Life Science”

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 14 409 B-aktier