Bolagsstyrning

Koncernledning

Thomas von Koch
tf VD
Stäng

Invald i styrelsen 2019

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance

Tidigare uppdrag: Medgrundare av Bactiguard och styrelseordförande 2005-2013 och 2015-2022. Partner och VD för riskkapitalbolaget EQT.

Övriga uppdrag: Särskild rådgivare åt EQT. Investerare, ägare och styrelseledamot i A3P, Smartcella Holding AB och TomEnterprise AB.

Innehav i Bactiguard: 2 000 000 A-aktier, 4 604 182 B-aktier och 1 142 436 B aktier via kapitalförsäkring med ett bolag, kontrollerat av Thomas von Koch, som förmånstagare

Patrick Bach
CFO
Stäng

Anställd: 2023

Född: 1983

Utbildning: MSc i Finance and Strategic Management från Copenhagen Business School med avslutande MSc-kurser vid Columbia Business School, Harvard University och The London School of Economics and Political Science. BSc i ekonomi och företagsekonomi från Copenhagen Business School.

Bakgrund: Olika chefspositioner på Atos Medical AB, senast som VD för Norden och VP. Innan dess flera chefspositioner på Coloplast, inklusive chef för strategi & NPWT-marknadsföring, och associate på McKinsey & Company samt business analyst på Novo Nordisk A/S.

Mikael Sander
COO
Stäng

Anställd 2023

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och MBA, Lunds universitet

Tidigare uppdrag: Chefspositioner på Dentsply Sirona (ansvarig för global verksamhet inom digitala implantat, global kommersiell verksamhet och affärsverksamhet i Europa, Nordamerika och Asien, VP Sales, General Manager i Boston och VP Business Development i Mölndal, Sverige). Innan dess kommersiella och ledande roller inom verksamhet, finans och affärsutveckling på Astra Zeneca och Astra Tech.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Corticalis AS och Mevia AB

Innehav i Bactiguard: 10 868 B-aktier som personligt innehav samt 288 182 köpoptioner.

Sathish Subramaniam
Chief Technology Officer
Stäng

Anställd 2013

Född: 1979

Utbildning: BSc (Kemi), University of Malaya, Postgraduate Diploma i företagsadministration från University of Wales, Storbritannien & Master of Business Administration från Cardiff Metropolitan University, Storbritannien.

Tidigare uppdrag: Olika chefspositioner inom C.R.Bard, Teleflex Medical, CIMB Bank, Mattel Inc och Petronas.

Övriga uppdrag: Industriell rådgivningspanel (IAP) för University of Petronas, Malaysia.

Innehav i Bactiguard:2 978 B-aktier som personligt innehav och 144 092 köpoptioner.

Nina Nornholm
Head of Corporate Communication & Investor Relations
Stäng

Anställd: 2023

Född: 1967

Utbildning: Studier i företagsekonomi (marknadsföring och kommunikation) vid Stockholms universitet.

Tidigare uppdrag: Mer än 25 års erfarenhet från den globala finansindustrin med fokus på strategisk kommunikation, varumärkesbyggande och investerarrelationer. Kommunikationschef på riskkapitalbolaget EQT 2007-2022. Innan dess specialistroller inom kommunikation på SEB Asset Management och investmentbanken Alfred Berg.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Plan International Sverige.

Aktieinnehav: 36 023 köpoptioner.