Media

Pressmeddelanden och nyheter, kalender, pressmaterial, kontaktuppgifter och mycket annat.

Delårsrapport Q1 2022

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2022, onsdagen den 27 april 2022 kl. 08.00 och håller årsstämma via poströstning den 29 april 2022.

Presskontakt

Gabriella Björknert Caracciolo
Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 6 000 B-aktier som personligt innehav

Kontakta oss
Bactiguard - en svensk innovation

Bactiguard grundades 2005 men vår teknologi är närmare 100 år gammal. Den härrör från den svenska nobelpristagaren i fysik 1912; Gustav Dahlén.

Så funkar Bactiguards teknologi

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi baseras på ett mycket tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på medicintekniska produkter.

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.