Licenssamarbeten

Vi licensierar vår teknologi till medicinteknikföretag över hela världen som applicerar den på sina produkter och säljer under eget varumärke.

Bactiguards teknologi kan tillämpas för flertalet olika applikationer och produktområden där det finns behov av infektionsförebyggande och vävnadsvänliga egenskaper

Applikationer

Ytskiktet av ädelmetaller som utgör själva Bactiguard-teknologin kan appliceras på de flesta material som används för medicintekniska produkter. Det appliceras med hjälp av en patenterad, våtkemisk process som säkerställer att ytan blir jämn oavsett produktens storlek och form.

Ytskiktet är mycket tunt och därför ej synligt för blotta ögat. Det påverkar inte heller produkternas övriga egenskaper såsom tjocklek, utseende och styvhet.

Vi utvärderar ständigt nya licenssamarbeten med partners där vår teknologi kan skapa patientnytta och på så sätt höja värdet av den underliggande produkten.

Produktion

Produktionsprocessen är anpassningsbar till nya applikationer och kan enkelt skalas upp. Nya material testas alltid eftersom varje material har en unik ytsammansättning. Bactiguard har framgångsrikt applicerat ytskiktet på olika typer av titan, rostfritt stål, latex, silikon, polymerer, keramer och icke-vävda material. Processvalideringen baseras på väldefinierade steg som möjliggör repetition och reproducerbarhet.

Standardförfarande för produkterna

Medicintekniska produkter med Bactiguards ytskikt har inte några särskilda förpackningskrav och kan steriliseras enligt standardiserade metoder. Det finns heller inga krav på särskilda handhavanderutiner eller avfallshantering.

Några av våra licenspartners

BD, USA

Bactiguard har sedan 1995 ett framgångsrikt licenssamarbete med det globala medicinteknikbolaget CR Bard, numera BD (Becton Dickinson). BD förvärvade CR Bard under 2017 för att bli starkare inom infektionsprevention. BD marknadsför Bactiguard-belagda urinkatetrar under varumärkena Bardex IC och Lubrisil IC i USA, Japan, Storbritannien, Irland, Kanada och Australien.

Zimmer Biomet, USA

I september 2019 tecknade Bactiguard ett globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat med amerikanska Zimmer Biomet. Zimmer Biomet är ett av världens största ortopediföretag. Genom licensavtalet har Zimmer Biomet rätt att använda Bactiguards teknologi för att ytbehandla och sälja ortopediska traumaimplantat globalt och kan utvecklas till att omfatta fler applikationsområden.

Well Lead Medical, Kina

Well Lead är idag Kinas största och samtidigt en av världens ledande tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar såsom urinvägskatetrar och endotrakealtuber. Sedan 2018 har de den exklusiva rätten att sälja och distribuera Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foley) i Kina. Well Lead har slutfört det förberedande arbetet med att registrera hela vår portfölj av produkter i Kina, vilket innebär att de på några års sikt kommer att tillverka och sälja samtliga produkter i Bactiguards portfölj på den kinesiska marknaden.

Pågående licenssamarbeten

LicenstagareStartårGeografisk marknadProdukter
Becton, Dickinson and Company (BD)1990Exklusivt avtal för USA, Japan, UK och Irland. Ickeexklusivt avtal för Kanada, Australien, Israel, OmanUrinkatetern Bardex IC och Lubrisil IC
Well Lead Medical2018KinaWell Lead Medical befinner sig i godkännandeprocessen för att få sälja lokalproducerade katetrar och tuber
Zimmer Biomet2019Globalt avtal exklusive Sydostasien, Kina, Indien och SydkoreaOrtopediska traumaimplantat, produkter för ledrekonstruktion, kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer
Zimmer Biomet2022Globalt avtal exklusive Sydostasien, Kina, Indien och SydkoreaImplantat för ledrekonstruktion (höfter och knän), idrottsmedicin,
kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer