Bactiguard Wound Management

Biokompatibel, skonsam och säker sårbehandling för alla stadier av akuta, svårläkta och infekterade sår, såsom trycksår kategori I-IV, venösa bensår, diabetiska fotsår, operationssår samt brännskador (grad 1 och 2). Finns både som lösning och hydrogel i olika förpackningsstorlekar.

 • Bakteriedödande
 • Svamp- och spordödande
 • Tar bort biofilm
 • Biokompatibel
 • Kliniskt bevisad säker och effektiv för olika typer av sår

Köp Bactiguard Wound Management

Bactiguard Wound Management

Sår påverkar patientens vardag

Inget sår är det andra likt. Men oavsett om såret är akut eller har svårt att läka, handlar sårbehandling om att möjliggöra läkning, förebygga infektion, minska lidande och underlätta patientens vardag. Bactiguards sårprodukter minskar risken för infektion och främjar den naturliga läkningsprocessen.

Kontakta mig, jag vill veta mer

Bactiguard Wound Management

Skapar en ren sårbädd

 • Minskar mikrobiell belastning/tillväxt: dödar bakterier, sporer och svamp.
 • Tar bort biofilm
 • Minskar dålig lukt från såret

Stödjer den naturliga läkningen.

 • Lindrar och skapar en fuktig sårmiljö för att påskynda läkningsprocessen

Säker

 • Biokompatibel, irriterar inte huden eller svider
 • pH-neutral och allergivänlig
 • Innehåller varken konserveringsmedel, parabener, antibiotika eller steroider
 • Kliniskt bevisat säker och effektiv

Enkel att använda

 • Färdig att använda, ingen spädning krävs
 • Kan kombineras med andra former av sårbehandlingar
 • Inga kända kontraindikationer

Bactiguard Wound Management lösning/spray

Rengör, minskar mikrobiell belastning och stödjer den naturliga läkningen. Avlägsnar biofilm och motverkar dålig lukt från såret. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl), är samma ämne som kroppens immunceller använder för att bekämpa infektioner.

Hur används sårlösningen?

Rengör såret genom att applicera rikligt med lösning på det drabbade området. För att underlätta debridering och för att avlägsna biofilm, lägg ett omslag med lösningen och låt verka i ca 15 min.

Bactiguard Wound Management Gel/Gelspray

Fuktar såret och har en lindrande och bakteriostatisk effekt. Att bevara en fuktig sårmiljö förbättrar debrideringsprocessen för nekrotisk vävnad och påskyndar sårläkningen.

Hur används gelen/gelsprayen?

Rengör såret med BWC Solution. Applicera gelen jämnt över det drabbade området. Håll gelsprayen ca 10-15 cm från sårbädden för en jämn applicering. Täck med lämpligt förband. Applicera gel mellan förbandsbytena för att bevara såret fuktigt.

Hur stöds sårläkningen?

Bactiguard Wound Management kombinerar fördelarna med antiseptisk sårtvätt och koksalt/vatten. Det eliminerar patogener utan att påverka vävnaden negativt och upprätthåller samtidigt en fuktig sårläkning. Hypoklorsyra, som är en molekyl i vårt medfödda immunsystem, har i flera studier dessutom visat sig ha immunomodulerande funktioner som påskyndar sårläkningen. Hypoklorsyra stimulerar till exempel fibroblast proliferation och migration1,2 samt aktiverar transkriptionsfaktorererna TGFß och FGF2, båda kända för att stimulera sårläkning och vävnadsregenerering.1

Studier visar också på antiinflammatoriska egenskaper2 och att hypoklorsyra bidrar till ökad syresättning i såret3.

Användningsområden

Testresultat

Antimikrobiell effekt

Bactiguard Wound Management Solution har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ISO 11737 & ASTM E2315. Testerna
visar att lösningen är effektiv mot både grampositiva och gramnegativa bakterier (inklusive MRSA), svampar och sporer. Testresultat >>>

Biokompatibilitet

Bactiguard Wound Management Solution har testats för biokompatibilitet enligt ISO 10993 och har godkända resultat i följande in-vivo och in-vitro studier. Testresultat >>>

Avlägsnar biofilm

In vitro-tester visar att Bactiguard Wound Management solution är effektivt mot biofilm (Pseudomonas aeruginosa och MRSA) och reducerar biofilmskoncentrationen med upp till 99,9%. Testresultat >>>

Sortiment

Sårvårdsprodukterna är CE-märkta (godkända i EU, Notified Body No 2292) medicintekniska produkter klass III och klass IIb. Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder, kontakta oss gärna för mer information.

Bactiguard Wound Management

 
Typ av produktFörpackningsstorlek
Solution Bottle Spray Mist 100ml50 units/box
Solution Bottle Spray Mist 250ml24 units/box
Solution Bottle Cap Closure 250ml24 units/box
Solution Bottle Cap Closure 500ml12 units/box
Solution Bottle Cap Closure 1000ml 6 units/box
Solution Bag 500ml12 unit/box
Solution Bag 1000ml6 units/box
Gel Spray 50g50 units/box
Gel Spray 100g42 units/box
Gel tube long nozzle 15g20 units/box
Gel tube long nozzle 30g20 units/box
Gel tube long nozzle 50g12 units/box
Gel tube long nozzle 100g6 units/box


Referenser:
1. Calderon-Mendoza et al. J Dent Res Vol #(Spec Iss _2015 ):Final Presentation ID #3836
2. Del Rosso et al. The Journal of clinical and aesthetic dermatology vol. 11,11 (2018): 36-39.
3. Bongiovanni CM. J Am Coll Clin Wound Spec. 2016;6(3):32-37.