Bactiguard i korthet

Bactiguard är ett globalt medtech-bolag som utvecklar säker och biokompatibel teknologi som förebygger infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Bolagets unika teknologi är baserad på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förhindrar bakterier från att fästa och bilda biofilm på medicintekniska produkter.

Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar patienters lidande, räddar liv och avlastar sjukvårdsresurser. De bekämpar också antibiotikaresistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin. Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala medtech-företag som applicerar teknologin på sina medicintekniska produkter och säljer dem under eget varumärke eller tillsammans med Bactiguard. Bolaget har också en portfölj med produkter för sårbehandling.

Bactiguard har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm.