Bactiguard i korthet

Vi räddar liv!

Bactiguard är ett globalt medicinteknikbolag med syfte att förebygga infektioner. Vi erbjuder säker, kostnadseffektiv och lättanvänd infektionsförebyggande teknologi och lösningar inom fem terapeutiska områden – ortopedi, urologi, intravaskulär/intensivvård, dental och sårvård.

Bactiguards unika teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att mikrober fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards lösningar är biokompatibla och har en positiv påverkan genom att minska patienters lidande, spara liv och sjukvårdsresurser. Lösningarna bekämpar även antimikrobiell resistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala medicintekniska företag, till exempel BD och Zimmer Biomet, vars medicintekniska produkter differentieras med vår ytskikts-teknologi, och med Bactiguards produktportfölj för infektionsprevention (BPP). BPP omfattar medicintekniska produkter med infektionsförebyggande ytskikt som katetrar och traumaimplantat, samt sårvårdsprodukter och suturer.

 

 

Bactiguard i korthet 2 1920p