Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
infektioner, ökar patientsäkerheten
och reducerar användningen av
antibiotika.

Ett starkt år för Bactiguard – investeringar i organisationen för att stötta framtida tillväxt

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade bokslutskommunikén för 2022 torsdagen den 9 februari 2023.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media torsdagen den 9 februari kl. 10.00, där vd Anders Göransson och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Presentation (PDF)

Ett starkt år för Bactiguard – investeringar i organisationen för att stötta framtida tillväxt

Chansa inte med infektionsprevention

Bactiguards BIP Foley-kateter minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69%.

Varje år drabbas ca 57 000 svenskar av vårdrelaterade infektioner. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och cirka 90% orsakas av en kvarliggande urinkateter.

Chansa inte med infektionsprevention

First-in-man clinical study with Bactiguard coated trauma implants published

Bactiguard får första MDR-produktgodkännande

Bactiguard får första MDR-produktgodkännande

Bactiguard launches Wound Care line in the UK and Ireland

Bactiguard launches Wound Care line in the UK and Ireland

Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap

Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap