Bactiguards produkter

Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
infektioner, ökar patientsäkerheten
och reducerar användningen av
antibiotika.

Bactiguards produkter

Framtiden för Life Science

Som del av Expo 2020 träffade Bactiguards medicinska chef Stefan Grass representanter från tre andra svenska Life Science-företag, under ett rundabordssamtal om globala hälsohot så som antimikrobiell resistens.

 

Bactiguard deltar i Dubai Expo 2020 som officiell partner i den svenska paviljongen.

 

Framtiden för Life Science

Nu finns ortopediska implantat med Bactiguards ytskikt

ZNN Bactiguard är det första ortopediska implantet med Bactiguards ytskikt. De finns nu i Tyskland, Spanien och Storbritannien samt blir tillgängliga för patienter och kirurger på andra utvalda EMEA-marknader (Europa, Mellanöstern och Afrika) efter hand. 2019 inledde Bactiguard och Zimmer Biomet ett partnerskap för att utveckla och lansera ortopediska traumaimplantat med vår teknologi i syfte att minska risken för postoperativa infektioner.

Varför chansa med infektionsprevention?

Varje år drabbas ca 57 000 svenskar av vårdrelaterade infektioner. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och cirka 90% orsakas av en kvarliggande urinkateter.

 

Bactiguards BIP Foley-katetrar minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69%.

 

Varför chansa med infektionsprevention?

Bactiguard Sårvård

Används för att tvätta, lindra och fukta akuta, kroniska och infekterade sår. Produkterna skapar en ren sårbädd genom att ta bort bakterier, svamp och sporer och stödjer samtidigt den naturliga läkningen.

Köp Bactiguard Sårvård på apotekhjartat.se

Kapitalinjektion inleder ny fas för accelererad expansion

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

Länk till webcast

Presentation

Kapitalinjektion inleder ny fas för accelererad expansion

Bactiguards årsredovisning 2020 - framgångsrika samarbeten och global expansion

Bactiguards årsredovisning 2020 finns nu för nedladdning på både svenska och engelska. Läs om betydande strategiska framsteg och hur vi står starkare än någonsin, redo att fortsätta driva förändring inom infektionsprevention. Både i sjukvården och i människors vardag.

Delårsrapport tredje kvartalet (januari - september) 2021

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Bactiguard Sårvård

För att tvätta, lindra och fukta akuta, kroniska och infekterade sår. Skapar en ren sårbädd genom att ta bort bakterier, svamp och sporer och stödjer samtidigt den naturliga läkningen.