Bactiguards produkter

Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
vårdrelaterade infektioner, ökar
patientsäkerheten och reducerar
användningen av antibiotika.

Bactiguards produkter

Bactiguards delårsrapport Q3

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 5 november 2020 kl. 08.00.

Med anledning av det bjöd företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 5 november kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterade och kommenterade delårsrapporten samt svarade på frågor.

Presentation (PDF)

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion
- bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua avancerad desinfektion är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl) är en del av det mänskliga immunförsvaret. Hydrocyn® aqua är:

  • Virusdödande
  • Svampdödande
  • Bakteriedödande

Hydrocyn® aqua är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, samt mot tidigare stammar av coronavirus.

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor, som är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Delårsrapport tredje kvartalet (januari - september) 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 5 november 2020 kl. 08.00.