Bactiguards produkter

Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
infektioner, ökar patientsäkerheten
och reducerar användningen av
antibiotika.

Bactiguards produkter

Första ortopediska implantaten med Bactiguards ytskikt tillgängliga för patient

2019 inledde Bactiguard och Zimmer Biomet ett partnerskap för att utveckla och lansera ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi i syfte att minska risken för postoperativa infektioner. I januari 2021 fick Zimmer Natural Nail (ZNN) Bactiguard-implantaten europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. De lanseras nu i Tyskland, Spanien och Storbritannien samt blir tillgängliga för patienter och kirurger på andra utvalda EMEA-marknader (Europa, Mellanöstern och Afrika) efter hand.

Bactiguard Sårvård

Bactiguards sårvårdsprodukter används för att tvätta, lindra och läka olika sår eller till lättare brännskador som solsveda.

Köp Bactiguard Sårvård på apotekhjartat.se

Bactiguards årsredovisning 2020 - framgångsrika samarbeten och global expansion

Bactiguards årsredovisning 2020 finns nu för nedladdning på både svenska och engelska. Läs om betydande strategiska framsteg och hur vi står starkare än någonsin, redo att fortsätta driva förändring inom infektionsprevention. Både i sjukvården och i människors vardag.

Delårsrapport andra kvartalet (januari - juni) 2021

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 15 juli 2021 kl. 08.00.

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Bactiguards sårvårdsprodukter används för att tvätta, lindra och läka olika sår och lättare brännskador som solsveda.