Bactiguards produkter

Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
vårdrelaterade infektioner, ökar
patientsäkerheten och reducerar
användningen av antibiotika.

Bactiguards produkter

Hydrocyn® aqua - alkoholfri desinfektion

  • Alkoholfri desinfektion för hud och ytor
  • Hudvänlig, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic
  • Dödar effektivt bakterier, svamp och virus
  • Bevisat effektivt mot nya coronaviruset*
  • Ej brandfarlig

Köp Hydrocyn på apoteket.se

* I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var därmed inte smittsamma.

Bactiguards bokslutskommuniké 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjöd företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterade och kommenterade bokslutsrapporten samt svarade på frågor.

Länk till webcast

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor, som är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion
- bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua avancerad desinfektion är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl) är en del av det mänskliga immunförsvaret. Hydrocyn® aqua är:

  • Virusdödande
  • Svampdödande
  • Bakteriedödande

Hydrocyn® aqua är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, samt mot tidigare stammar av coronavirus.

Bokslutskommuniké 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.