Unik säker och
biokompatibel teknologi och
lösningar som förebygger infektioner
relaterade till medicintekniska produkter.

Att kämpa för en hälsosammare värld genom att förebygga infektioner

Bactiguard är ett globalt medtech-bolag som utvecklar säker och biokompatibel teknologi som förebygger infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Bolagets unika teknologi är baserad på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förhindrar bakterier från att fästa och bilda biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar patienters lidande, räddar liv och avlastar sjukvårdsresurser. De bekämpar också antibiotikaresistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Bolaget har också en portfölj med produkter för sårbehandling.

Licenssamarbeten

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala medtechföretag som applicerar teknologin på sina medicintekniska produkter och säljer dem under eget varumärke eller tillsammans med Bactiguard.

Medicintekniska produkter

Bactiguard har en portfölj med coatade medicintekniska produkter som innefattar urinvägskatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar.

Efter en strategisk översyn under 2023, pågår nu en utfasning av portföljen.

Sårbehandling

Bactiguards sårbehandlingssortiment består av Hydrocyn aqua (sårvårdsprodukter som främjar läkningsprocessen och minskar risken för infektion) samt ett brett urval av suturer.

Chansa inte med infektionsprevention

Bactiguards BIP Foley-kateter minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69%.

Varje år drabbas ca 57 000 svenskar av vårdrelaterade infektioner. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och cirka 90% orsakas av en kvarliggande urinkateter.

Chansa inte med infektionsprevention