Bactiguards produkter

Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
infektioner, ökar patientsäkerheten
och reducerar användningen av
antibiotika.

Bactiguards produkter

Hydrocyn® aqua - alkoholfri desinfektion

  • Alkoholfri desinfektion för hud och ytor
  • Hudvänlig, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic
  • Dödar effektivt bakterier, svamp och virus
  • Bevisat effektivt mot nya coronaviruset*
  • Ej brandfarlig
Köp Hydrocyn på apoteket.se

* I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var därmed inte smittsamma.

Bactiguards årsredovisning 2020 - framgångsrika samarbeten och global expansion

Bactiguards årsredovisning 2020 finns nu för nedladdning på både svenska och engelska. Läs om betydande strategiska framsteg och hur vi står starkare än någonsin, redo att fortsätta driva förändring inom infektionsprevention. Både i sjukvården och i människors vardag.

Ny publicerad studie visar 69 % lägre risk
för urinvägsinfektion med Bactiguards urinkateter

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med 1000 patienter visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektion med 69 %, jämfört med användning av standardkateter.

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor, som är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion
- bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua avancerad desinfektion är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl) är en del av det mänskliga immunförsvaret. Hydrocyn® aqua är:

  • Virusdödande
  • Svampdödande
  • Bakteriedödande

Hydrocyn® aqua är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, samt mot tidigare stammar av coronavirus.

Bokslutskommuniké 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.