Unik säker och
biokompatibel teknologi och
lösningar som förebygger infektioner
relaterade till medicintekniska produkter.

Att kämpa för en hälsosammare värld genom att förebygga infektioner

Bactiguard är ett globalt medtech-bolag med syfte att förebygga infektioner. Vi tillhandahåller säker och lättanvänd teknologi och lösningar som förebygger infektioner inom fem terapiområden – ortopedi, urologi, intravaskulär/ intensivvård, dental och sårvård.

Vi bedriver vår verksamhet via licenssamarbeten med stora globala medtech företag och en portfölj av medicintekniska produkter, samt sårvårdsprodukter och suturer.

Licenssamarbeten

Bactiguard möjliggör för stora globala medtech-bolag att lansera medicintekniska produkter med vår coatingteknologi, och kan därmed öka våra licenspartners tillväxt och impact. Exempel på befintliga partners är BD och Zimmer Biomet.

Medicintekniska produkter

Bactiguard har en portfölj med coatade medicintekniska produkter som innefattar urinvägskatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar.

Efter en strategisk översyn under 2023, pågår nu en utfasning av portföljen.

Sårbehandling

Bactiguards sårbehandlingssortiment består av Hydrocyn aqua (sårvårdsprodukter som främjar läkningsprocessen och minskar risken för infektion) samt ett brett urval av suturer.

Chansa inte med infektionsprevention

Bactiguards BIP Foley-kateter minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69%.

Varje år drabbas ca 57 000 svenskar av vårdrelaterade infektioner. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och cirka 90% orsakas av en kvarliggande urinkateter.

Chansa inte med infektionsprevention