Bactiguards produkter

Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
infektioner, ökar patientsäkerheten
och reducerar användningen av
antibiotika.

Bactiguards produkter

Hydrocyn® aqua - alkoholfri desinfektion

  • Alkoholfri desinfektion för hud och ytor
  • Hudvänlig, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic
  • Dödar effektivt bakterier, svamp och virus
  • Bevisat effektivt mot nya coronaviruset*
  • Ej brandfarlig
Köp Hydrocyn på apoteket.se

* I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var därmed inte smittsamma.

Ny publicerad studie visar 69 % lägre risk
för urinvägsinfektion med Bactiguards urinkateter

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med 1000 patienter visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektion med 69 %, jämfört med användning av standardkateter.

46% av svårt sjuka covid-19-patienter utvecklade
VRI enligt en ny studie

En ny italiensk publikation har tittat närmre på vårdrelaterade infektioner (VRI) hos 774 svårt sjuka covid-19-patienter. Publikationen visar att 46% av patienterna utvecklade VRI, varav de vanligaste vårdrelaterade infektionerna var VAP och CRBSI.

Bactiguards årsredovisning 2020 - framgångsrika samarbeten och global expansion

Bactiguards årsredovisning 2020 finns nu för nedladdning på både svenska och engelska. Läs om betydande strategiska framsteg och hur vi står starkare än någonsin, redo att fortsätta driva förändring inom infektionsprevention. Både i sjukvården och i människors vardag.

Delårsrapport första kvartalet (januari - mars) 2021

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för första kvartealet torsdagen den 22 april 2021 kl. 08.00.

Våra produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Bactiguards teknologi gör att färre bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Bevisat effektiv mot nya coronaviruset

Hydrocyn® aqua är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor, som är bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2.