Våra infektionsförebyggande
lösningar minskar risken för
infektioner, ökar patientsäkerheten
och reducerar användningen av
antibiotika.

Chansa inte med infektionsprevention

Bactiguards BIP Foley-kateter minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69%.

Varje år drabbas ca 57 000 svenskar av vårdrelaterade infektioner. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och cirka 90% orsakas av en kvarliggande urinkateter.

Chansa inte med infektionsprevention

Årsredovisning 2022<br /> - Ett starkt år med fokus<br /> på transformation

Årsredovisning 2022
- Ett starkt år med fokus
på transformation

Bactiguard får första MDR-produktgodkännande

Bactiguard får första MDR-produktgodkännande

Bactiguard launches Wound Care line in the UK and Ireland

Bactiguard launches Wound Care line in the UK and Ireland

Clinical study launched to compare efficacy of Bactiguard coated central venous catheters with non-coated

Clinical study launched to compare efficacy of Bactiguard coated central venous catheters with non-coated