Vi kan förhindra och rädda liv

Varje år dör minst 11 miljoner människor av sepsis. Sepsis orsakas alltid av en infektion och är därmed den dödsorsak som mest framgångsrikt kan förebyggas. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras årligen World Sepsis Day.

Sepsis återfinns överst på listan över dödsorsaker som går att förbygga, men väldigt få människor vet vad det är och vilka konsekvenser det får. Globalt drabbas årligen ca 49 miljoner människor, 11 miljoner av dem dör. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras World Sepsis Day den 13 september varje år.

Sepsis uppstår när kroppens vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion, orsakad av bakterier, svamp eller virus som exempelvis SARS-CoV-2. Sepsis triggar igång en kedjereaktion i kroppen och är ett akut, livshotande tillstånd. Om inte behandling sätts in i tid kan det snabbt leda till kollaps av vitala organ och i värsta fall till döden.

Din kunskap kan rädda liv

Om någon visar tecken på sepsis är det viktigt att omedelbart söka vård. Varje timme räknas.

Symptom att vara vaksam på:

  • Förvirring och sluddrande tal
  • Ansträngd andning
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Skakfrossa och feber
  • Svår smärta och muskelsvaghet
  • Diarré och kräkningar
  • Fläckar på huden
  • Lågt blodtryck
  • Låg urinproduktion

Källa: Sepsisfonden.se

Förebygg och skydda

Infektioner som leder till sepsis börjar oftast i lungan, urinvägarna, huden eller mag-tarmkanalen.1 Uppskattningsvis 50 % av alla fall av sepsis kan kopplas till vårdrelaterade infektioner (HAI)2, såsom lunginflammation eller urinvägsinfektion.3 Att förebygga och minska risken för infektioner är därför att bra sätt att förhindra sepsis.

Bactiguard utvecklar och levererar infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner som kan utvecklas till sepsis.

Läs mer om World Sepsis Day: www.worldsepsisday.org/wsd2021 och lär dig mer om sepsis: www.sepsisfonden.se

 

Referenser:
1. CDC https://www.cdc.gov/sepsis/what-is-sepsis.html
2. Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347-53.PMID:20177037
3. Rudd et al, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7.