Ny publikation om Bactiguard Wound Care – positiva resultat med Hydrocyn Aqua-behandling

I en nyligen publicerad publikation i tidskriften Wounds Asia (2023, volym 6, nummer 1) visade behandling av kroniska sår med Bactiguard Wound Care’s Hydrocyn Aqua goda resultat. Fem patienter med olika typer av kroniska sår behandlades med Hydrocyn Aqua. Sårläkningsprocessen dokumenterades genom att fotografera såret och mäta dess storlek. Sårstorleken reducerades och granulationsvävnader bildades hos alla patienter efter 2 till 3 veckors behandling med Hydrocyn Aqua.

Studien bakom publikationen utfördes av Harikrishna K. R. Nair, professor och chef för sårvårdsenheten, Institutionen för internmedicin, sjukhuset Kuala Lumpur Malaysia, och hans team. Författarna drog slutsatsen att alla fall visade tillfredsställande resultat, med gynnsamma kliniska resultat.