Kateterbehandling

En kort guide till kateterbehandling

Det finns olika typer av kateterbehandling, vad påverkar valet av kateter och hur förebygger man infektioner och andra vanliga komplikationer?

Vem behöver kateterbehandling?

Olika typer av kateterbehandling

Val av kateter

Kateterisering

Dokumentation

Kateterrelaterad patientvård

Vanliga komplikationer

Definitioner