Dokumentation

När patienter behandlas med en kvarliggande kateter är det viktigt att detta dokumenteras noggrant i journalen, oavsett vilken typ av dokumentationssystem som används.

Det är särskilt viktigt eftersom en patient som behandlas med urinvägskateter kan få vård på olika sjukhusavdelningar, vårdcentraler och sjukvårdsinrättningar under behandlingstiden.

Process för och risker med urinvägskateterisering

Exempel med höftledsfraktur – klicka på bilden för att förstora.

bactiguard-process-och-risker-urinvagskateterisering-kad

Illustration: Ulrika Henricson i samarbete med Märta Lauritzen och Helena Thulin.

Anteckna följande information i patientjournalen:

bactiguard-dokumentering-process-och-risker-urinvagskateterisering-kad-sv-1920p

Källa: Allt material har skrivits och granskats av Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska och uroterapeut och Helena Thulin, leg. sjuksköterska och med. dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.