BIP Foley Catheter - Silicone

  • Kvarliggande urinkateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt
  • Minskar risken för kateterrelaterad UVI2,6
  • Förebygger oönskad lukt, stenbildning och kateterstopp
  • Reducerar antibiotikaanvändning6
  • Hydrofil yta för minskad friktion och ökad komfort
  • Svensk patenterad teknologi
Kontakta mig, jag vill veta mer

69% minskad risk för kateterrelaterad UVI med Bactiguards teknologi

69% minskad risk för kateterrelaterad UVI med Bactiguards teknologi

En nyligen publicerad (mars 2021), stor, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien med 1 000 patienter visar att urinkatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion med 69 % jämfört med en standardkateter.2 Studien publicerades i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och orsakas ofta av kvarliggande urinkatetrar.1 Ytan på katetrar drar till sig bakterier och andra mikrober som vid kolonisering kan utveckla biofilm och leda till infektion.

Bactiguards infektionsförebyggande urinkateter, BIP Foley Catheter – Silicone, är en kvarliggande urinkateter med Bactiguards ytskikt, som har en dokumenterad förmåga att reducera symtomatiska kateterrelaterade infektioner.

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på katetern

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på kateterns yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska (urin) skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

BIP Foley-katetern är främst avsedd för patienter som behöver en kateter längre än två dagar. Kortare användning än två dagar leder sällan till infektion och en standardkateter kan därför användas.

Säker och vävnadsvänlig

Mängden ädelmetaller i Bactiguards ytskikt är mycket låg och under alla säkerhetsnivåer. Ytskiktet sitter fast förankrat på katetern och inga toxikologiska eller farmakologiska mängder frisätts. Det gör teknologin både säker och vävnadsvänlig jämfört med traditionella ytskikt, som ofta bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna, till exempel höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.

Produkten är välbeprövad, fler än 100 000 patienter har inkluderats i kliniska studier och över 200 miljoner katetrar har använts utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

BIP Foley-katetrar ger kostnadsbesparingar

Att investera i förebyggande vård med BIP Foley-katetrar har visat sig minska kateterrelaterad UVI på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnadsbesparingarna återfinns inom en rad olika ersättningssystem i Europa och USA.3-5 BIP Foley-katetrar förknippas med lägre behandlingskostnader, lägre kostnader relaterade till vårdtid och högre livskvalitet för patienten.5

Användning & utförande

BIP Foley Catheter – Silicone är godkänd för både transuretral och suprapubisk användning i 90 dagar. Katetern är gjord av silikon och finns i flera olika storlekar och längder. Silikon är vävnadsvänligt, hypoallergent och mindre irriterande än latex.

Kuffning

Silikonkatetrar kuffas med sterilt vatten vid upp till två veckors användning. Vid längre liggtid kan en glycerinlösning användas för att undvika vätskediffusion.

Kateterspetsar

Nelaton är den mest använda spetsen vid rutinmässig kateterisering. Den böjda Tiemann-spetsen är den näst mest använda och underlättar införandet hos män eftersom mäns urinrör är böjt. BIP Foley Catheter – Silicone finns både med Nelaton-spets och Tiemann-spets.

Nelaton tip and Tiemann tip
BIP Foley Catheter – Silicone finns både med Nelaton-spets och Tiemann-spets.

Hydrofilt ytskikt

Bactiguards ytskikt finns på både insidan och utsidan av katetern. Där finns också ett hydrofilt ytskikt som minskar friktionen och ökar patientkomforten vid insättning och när katetern dras. Aktivera hydrogelen genom att blötlägga katetern med sterilt vatten, saltlösning eller vattenbaserad gel under minst 20 sekunder.

Jag vill beställa en produktbroschyr

 

Referenser:
1. Klevens RM et al. Estimating health-care associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar–Apr;122(2):160-6.
2. Kai-Larsen, Y., Grass, S., Mody, B. et al. 2021 Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021).
3. Hidalgo Fabrellas et al. Enferm Intensiva. 2015; 26(2):54–62.
4. Karchmer TB et al. Arch Intern Med. 2000 Nov 27;160(21):3294–8
5. Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000; 160:2670–2675.
6. Lederer JW et al, J WOCN 2014; 41(5):1–8.