ZNN™ Bactiguard

Infektionsprevention för traumakirurgi

Infektioner är en av de främsta orsakerna till komplikationer inom ortopedi,1 att förebygga infektioner har därför ofta hög prioritet inom traumakirurgi. I juni 2021 lanserades det första traumaimplantat med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi; ZNN™ Bactiguard, med syfte att minska risken för postoperativa implantat-infektioner.

Under 2019 inledde Bactiguard och det amerikanska medtech-företaget Zimmer Biomet ett samarbete för att utveckla och lansera ortopediska traumaimplantat med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi. Genom att kombinera Zimmer Biomet’s framgångsrika ZNN-system med Bactiguards unika teknologi, är syftet att förebygga postoperativa infektioner och förbättra slutresultatet för patienten.

ZNN™ Bactiguard

ZNN-systemet är ett omfattande anatomiskt intramedullärt traumaspiksystem utformat för frakturfixering och stabilisering som nu kombineras med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt.

Läs mer på znnbactiguard.com

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på implantatet

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på implantatets yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier och andra mikrober fäster på ytan av implantatet, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Lansering i Europa och Mellanöstern

Genom licensavtal har  Zimmer Biomet rätt att använda Bactiguards infektionsförebyggande teknologi för att ytbehandla och sälja ortopediska traumaimplantat globalt. ZNN™ Bactiguard är nu lanserat i Tyskland, Spanien och Storbritannien samt blir tillgängligt för patienter och kirurger på andra utvalda EMEA-marknader (Europa, Mellanöstern och Afrika) efter hand.

Läs pressmeddelande om lanseringen i Europa >>>

1. Harnandez-Vaquero, D. et al. Treatment of periprosthetic infections: an economic analysis. Scientific World Journal. 2013: 821650, 2013.