Förebygga infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) drabbar idag i genomsnitt var tionde patient världen över. Utöver onödigt lidande och förlängda vårdtider medför VRI även höga kostnader och ökad belastning för vården och samhället i stort. Infektioner leder också till ökad användning av antibiotika och påskyndar resistensutvecklingen. Genom att förbygga infektioner kan miljontals livs räddas varje år.

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika.

Vårdrelaterade infektioner är ett akut och växande problem över hela världen.

En av tio drabbas av en vårdrelaterade infektion

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar patienter i samband med vård på sjukhus eller annan vårdinrättning. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen), drabbas i genomsnitt var tionde patient av en VRI och det är ofta bakterietillväxt på medicintekniska produkter som är orsaken.

 

Läs mer om Vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens

Infektioner leder till ökad användning av antibiotika. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota.

Vanliga infektioner som t.ex. halsfluss och öroninflammation kan därför bli svårbehandlade i framtiden och i värsta fall leda till döden.

 

Läs mer om Antibiotikaresistens

Källa: WHO
Symptoms_of_Sepsis
Källa: Global Sepsis Alliance www.worldsepsisday.org

Sepsis

Sepsis, förr kallat blodförgiftning, uppstår när vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion som snabbt blir livshotande. Varje år får nära 49 miljoner människor sepsis, var femte som drabbas dör.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är av avgörande betydelse för att minska förekomsten av sepsis.

 

Läs mer om Sepsis

Våra produkter förebygger infektioner

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika.

Läs mer om våra infektionsförebyggande produkter