Bactiguard – en svensk innovation

Bactiguard grundas 2005, men teknologin är nästan hundra år gammal.

2023

2023

Bactiguard får första MDR-produktgodkännande, för BIP Foley Catheter.

Lanserar förtydligad strategi med fullt fokus på Licensaffären.

2022

Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap.

2021

Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt får CE-märkning och lanseras på utvalda EMEA-marknader.

Bactiguard Sårvård lanseras på utvalda marknader i Europa.

Aniocyn - en ny sårvårdsserie för djur lanseras i Norden tillsammans med Musti Group.

2021
2020

2020

Förvärv av malaysiska Vigilenz Medical Devices.

Lansering av BIP Foley TempsSensor, en urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Lansering av Hydrocyn, en alkoholfri desinfektion för hud och ytor, bevisat effektiv mot coronaviruset.

2020

2019

CE-märkningen året innan är en starkt bidragande orsak till att Bactiguard kan sluta ett globalt, exklusivt licensavtal med amerikanska Zimmer Biomet för ortopediska traumaimplantat.

2019

2018

Ortopediska traumaimplantat i titan med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi får CE-märkning och kan därmed börja säljas och användas i sjukvården på marknader som tillämpar EU:s kvalitetsnormer.

Licensavtal sluts med kinesiska Well Lead Medical för urinkatetrar i Kina.

Urinkateter BIP Foley lanseras i två nya varianter; Female, och Tiemann, samtidigt som BIP CVC-sortimentet lanseras med Raulerson Syringe.

2018

2017

Ett utvecklingsprojekt för avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt inleds med svenska Smartwise. Med avancerade injektionssystem kan läkemedel och andra former av behandling levereras direkt till skadad vävnad i vitala organ, efter till exempel en stroke eller hjärtinfarkt.

2017

2016

BIP ETT Evac lanseras, en endotrakealtub med dränage av subglottiskt sekret.

2016
2015

2015

Licensavtal sluts med Vigilenz Medical Devices för ortopediska traumaimplantat i Sydostasien.

2015

2014

I juni 2014 introduceras Bactiguard på börsen, i syfte att refinansiera bolaget och möjliggöra marknadsexpansion. Aktien är noterad och handlas på NASDAQ Stockholm under namnet Bacti.

I slutet av 2014 flyttas huvudkontoret till en nybyggd anläggning på Alfred Nobels Allé i Tullinge, söder om Stockholm. Det nya kontoret gör det möjligt att samla alla kompetenser och funktioner som försäljning och marknadsföring, stabsfunktioner, produktutveckling och produktion under ett och samma tak.

Etableringen i Karolinska Institutet Science Park främjar också ett ökat samarbete och närhet till forskning och utbildning på Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan samt med sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset.

2014

2013

Portföljen utökas med centrala venkatetrar (BIP CVC) och endotrakealtuber (BIP ETT) med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Samma år etableras också en produktionsenhet i Malaysia, som ansvarar för företagets produktion av latexkatetrar.

2013

2008

2008 introduceras urinkateter BIP Foley i latex på marknaden och året efter lanseras katetern även i silikon.

2008

2006

Under 2006 etablerades en utvecklings- och produktionsenhet i Markaryd i Småland med fokus på vidareutveckling av teknologin. 2006 påbörjas också arbetet med att utveckla en egen produktportfölj, Bactiguard Infection Protection (BIP).

2005

2005

2005 bildas Bactiguard AB som förvärvade verksamheten samt teknologin från den tidigare ägaren. Bactiguard har nu ambitionen att ta teknologin ytterligare ett steg genom att utveckla en egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården.

2005

1994

Den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA godkänner Bards urinkatetrar Bardex IC och Lubrisil IC med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt (FDA 510k-godkännande). Året efter lanseras katetrarna på den amerikanska marknaden och idag är de marknadsledande i USA och Japan.

1990

1990

Ett samarbete påbörjas med det amerikanska medicinteknikföretaget BD (Becton, Dickinson & Comapny), tidigare C.R. Bard.

1986

De första kliniska testerna genomförs.

1986

1978

Billy Södervall, innovatören bakom Bactiguard-teknologin, förfinar tekniken och redan på 1970-talet börjar han applicera ytskiktet av ädelmetaller på medicintekniska produkter. De goda resultaten ledde till att han sökte patent för innovationen i USA.

1978

1912

Bactiguards unika teknologi härrör från den svenska nobelpristagaren i fysik 1912, Gustav Dahlén, mannen bakom den berömda AGA-fyren. Gustav Dahléns lärling Axel Bergström utvecklade tekniken att applicera metaller på icke-ledande material och förde sedan kunskapen vidare till sin lärling, Billy Södervall.


1912