Videor

Kateterbehandling

Kateterisering med kvarliggande urinkateter, kvinna

Guide för katetrisering av kvinna med kvarliggande kateter för att undvika urinvägsinfektion och skador på urinröret.

Filmen är producerad i samarbete med Märta Lauritzen, Uroterapeut, legitimerad sjuksköterska, och Helena Thulin, Universitetssjuksköterska, Med.dr., båda på Urologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kateterisering med kvarliggande urinkateter, man

Guide för katetrisering av man med kvarliggande kateter för att undvika urinvägsinfektion och skador på urinröret.

Filmen är producerad i samarbete med Märta Lauritzen, Uroterapeut, legitimerad sjuksköterska, och Helena Thulin, Universitetssjuksköterska, Med.dr., båda på Urologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Byte av suprapubisk kateter

Guide för byte av suprapubisk kateter för att undvika urinvägsinfektion.

Filmen är producerad i samarbete med Märta Lauritzen, Uroterapeut, legitimerad sjuksköterska, och Helena Thulin, Universitetssjuksköterska, Med.dr., båda på Urologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Inläggning av central venkateter (CVK)

Preparation, insertion and maintenance of a central venous catheter

En guide på engelska som beskriver förberedelse, inläggning och skötsel av CVK för att förhindra kateterrelaterade infektioner.

Denna guide är framtagen i samarbete med Dr Per Conradi, senior anestesiologikonsult praktiserande i Stockholm.

Förebygga infektioner

Bactiguards unika ytskiktsteknologi

Förebygg vårdrelaterade infektioner med Bactiguards unika teknologi – Bactiguard Infection Protection (BIP). Så här funkar den svenska innovationen som baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller.

Måste man få en urinvägsinfektion vid behandling med kateter?

Varje år drabbas ca 57 000 svenskar av vårdrelaterade infektioner (VRI). Ofta uppstår infektionen i samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp. Urinvägsinfektion är den vanligaste och orsakas i 90% av fallen av en kvarliggande urinkateter.

Frukostföreläsning, Urologidagarna 2022:

Med patienten i fokus – ett framgångsrikt samarbete mellan urologimottagningens hemsjuksköterskor och primär- och hemsjukvård
– Malin Kvarnerup & Carina Svensson, Urologimottagningen, SUS

Den ytomordentliga katetern – att förebygga kateterrelaterade infektioner och andra bakteriella problem
– Frank Nylén, Medical Science Liason, Bactiguard

Kampen mot vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett akut och växande problem över hela världen. Fler infektioner bidrar till ökad antibiotikaresistens. Många VRI orsakas av bakterietillväxt på medicintekniska produkter…

Hur biofilm bildas

Ytan på katetrar drar till sig bakterier. När bakterierna förökar sig kan de forma biofilm som ökar risken för urinvägsinfektion.

Sepsis - Den okända folksjukdomen

Under Almedalen 2017 anordnade Bactiguard tillsammans med Sepsisfonden ett seminarium om Sepsis.

Expo 2020 - Life Science Round Table

I samband med Expo 2020 samlades Bactiguard’s Chief Medical Officer Stefan Grass med representanter från tre andra svenska life science-företag för att diskutera globala hälsoutmaningar som antimikrobiell resistens.

Investor relations

Penser Market, 25 maj 2023

Bolagspresentation, Thomas von Koch, vd

Erik Penser Banks Bolagsdag, 25 nov 2021

Bolagspresentation, Anders Göransson, ex-vd

Redeye Medtech & Diagnostic Day, 28 sep 2021

Bolagspresentation, Cecilia Edström, ex-vd

Pareto Securities’ Healthcare Conference, 2 sep 2021

Bolagspresentation, Cecilia Edström, ex-vd

Handelsbankens small/mid cap seminarium, 2-3 juni 2021

Bolagspresentation Cecilia Edström, ex-vd

SEB Private Banking, 26 aug 2020

Bolagspresentation, Cecilia Edström, ex-vd

Dagens industri TV Rapportmorgon, feb 2020

Bactiguards ex-vd Cecilia Edström: “Historiskt år för Bactiguard”.

LSX Nordic Congress NASDAQ, aug 2018

Bolagspresentation Cecilia Edström, ex-vd

Dagens industri TV, 8 aug 2018

“Ett bra momentum i vår portfölj” – Christian Kinch, Bactiguards vd intervjuas i Dagens industri TV om bolagets kvartalsrapport.

Bactiguards vd intervjuas i Börslunch

“Bactiguard har uppvisat både stark tillväxt och stigande lönsamhet.” Bactiguards vd Christian Kinch intervjuas i Börslunch, maj 2017.

Stockholm Corporate Finance Kapitalmarknadsdagar för Life Science & Healthcare, mars 2016

Bolagspresentation Christian Kinch, vd

Bactiguard på SVT Rapport, 17 nov

Inslag om attitydförändringar i samhället till att anställa medarbetare med funktionsvariationer i svenska företag.

Bactiguards introduktion på börsen, 19 juni 2014

Dagen då det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard listades på Nasdaq, Stockholm.