Studie visar 39% reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub

En publicerad studie på Bactiguards endotrakealtub BIP ETT visar en signifikant reduktion av både ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) och användningen av antibiotika. Den randomiserade kontrollerade studien med 180 intensivvårdspatienter, publicerades i Balcan Medical Journal i mars 2022. 

Syftet med studien var att utvärdera hur effektivt Bactiguards endotrakealtuber med infektionsförebyggande ytskikt av ädelmetaller förebygger VAP, jämfört med  endotrakealtuber utan ytskikt. Studien är genomförd i Bukarest, Rumänien av Dr Radu Ciprian Tincu med kollegor och medförfattare.1

Läs om BIP ETT

Studien i korthet

  • Randomiserad kontrollerad studie
  • 180 intensivvårdspatienter
  • Jämförelse mellan Bactiguards endotrakealtuber med infektionsförebyggande  ytskikt och endotrakealtuber utan ytskikt

Resultat av studien

  • 39% reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) per 1000 ventilatordagar för gruppen intuberade med Bactiguards tuber
  • Signifikant för patienter med Bactiguards tuber

Studiens slutsats

Bactiguards endotrakealtuber med infektionsförebyggande ytskikt av ädelmetaller reducerar VAP-incidensen, minskar antalet dagar i ventilator och förkortar tiden på intensivvårdsavdelning för patienter i ventilator

Läs hela studien

Förebygga VAP

Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården och beräknas drabba upp till 25 % av patienterna.2-4  Intubering med endotrakealtub är en riskfaktor för att utveckla VAP, eftersom tuben på  ökar risken för att bakterier kommer ned i de nedre luftvägarna.

Det är viktigt att förebygga VAP eftersom det leder till både ökad morbiditet och mortalitet samt stort  lidande för patienten. Det är också associerat med förlängd sjukhusvistelse och högre vårdkostnader. I genomsnitt kräver en patient med VAP 6,1 extra dagar med intensivvård och stannar 11,5 dagar längre på sjukhus jämfört med en patient utan VAP.5

Bactiguard BIP ETT Evac

Bactiguards BIP ETT

Om BIP ETT

BIP ETT är en endotrakealtub med Bactiguards unika infektionsförebyggande teknologi. Teknologin består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice vd, mobil +46 70 725 24 48

 

Referenser:
1. Tincu RD et al. Efficacy of noble metal-alloy endotracheal tubes in ventilator-associated pneumonia prevention: A randomized clinical trial. Balcan Med J. 2022; e-pub före tryck.
2. Ibrahim EH et al. Chest. 001;120(2):555–561.
3. Craven DE et al. Infect. 1996;11(1):32–53.
4. Rello J et al. Chest. 2002;122(6):2115–2121.
5. Rello J, Ollendorf DA, Oster G, et al.Epidemiology and outcomes of ventilator-associated pneumonia in a large US database. Chest 2002;122:2115–21.