BIP Endotracheal Tube

Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtub, BIP ETT, med Bactiguards ytskikt reducerar mikrobiell adhesion, vilket minskar risken för biofilm och infektion.

Även en kort behandling med endotrakealtuber kan leda till att patienten utvecklar ventilatorsassocierad lunginflammation (VAP), en mycket allvarlig luftvägsinfektion som kan drabba intuberade patienter. VAP är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården1-3 och mikrobiell adhesion på tuben som resulterar i biofilm, är en starkt bidragande orsak till infektion.

Kontakta mig, jag vill veta mer

Halverad risk för VAP med Bactiguards teknologi

En ny belgisk studie som presenterades på European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) i oktober 2021, visar att risken för VAP hos intensivvårdspatienter minskar med 53 % vid användning av Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac).4

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på tuben

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

 

Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtub, BIP ETT.

Säker och vävnadsvänlig

Bactiguards ytskikt sitter fast förankrat på tuben vilket gör teknologin både säker och vävnadsvänlig jämfört med traditionella ytskikt, som ofta bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna, till exempel höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.

Produkten är välbeprövad, fler än 100 000 patienter har inkluderats i kliniska studier och över 200 miljoner produkter har använts utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

Användning & utförande

BIP ETT används för att säkra öppna luftvägar genom intubering av trachea under narkos eller när intubation är nödvändig. Den förs in genom munnen eller näsan till luftstrupen och kopplas till en respirator.

Bactiguards endotrakealtub tillhandahålls med eller subglottiskt sugport; BIP ETT Evac och BIP ETT. Den har avfasad spets, Murphy Eye och kuff med hög volym och lågt tryck, för säker användning och för att minimera risken för att patientens luftrör skadas.

BIP ETT är tillverkad av PVC utan förbjudna ftalater och belagd med Bactiguards ytskikt på både insidan och utsidan. Den är godkänd för användning i upp till 30 dagar.

Jag vill beställa en produktbroschyr

 

Referenser:
1. Craven DE et al. Infect. 1996;11(1):32-53.
2. Rello J et al. Chest. 2002;122(6):2115-2121.
3. Kollef MH et al. Chest. 2005; 128 (6):3854-3862.
4.
Damas et al. (2021, October 3-6). Prevention of ventilator-associated pneumonia by noble metal coating of endotracheal tubes: A randomized, controlled, double-blind, multicenter, prospective pilot study. [Conference presentation abstract]. 34th Annual congress, ESICM, digital.