Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké 2023

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké torsdagen den 8 februari 2024 klockan 08:00.

Med anledning av detta arrangerar Bactiguard en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media klockan 11:00, där tf CEO Thomas von Koch presenterar rapporten och svarar på frågor tillsammans med CFO Patrick Bach. Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida bactiguard.com

För att delta i audiocasten, använd denna länk: Bokslutskommuniké 2023

För att enbart delta per telefon, registrera dig via länken ovan. Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar i telefonkonferensen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Bach, CFO +46 761 295 911
Nina Nornholm, Head of Communications & Investor Relations +46 708 550 356