Pressmeddelanden

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Regulatorisk

Fortsatt tillväxt i licensaffären och i vår produktportföljAndra kvartalet (april-juni 2022) Intäkterna uppgick till 59,9 (46,0) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 13%. EBITDA uppgick till -3,8 (1,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -6,4% (4,0). Rörelseresultatet...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 29 april 2022 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2021 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2022

Regulatorisk

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention Första kvartalet (januari-mars 2022) Intäkterna uppgick till 55,2 (41,8) MSEK, en ökning med 32%, främst genom högre licensintäkter. Justerat för valuta ökade intäkterna med 23%. EBITDA uppgick till -4,0 (1,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -7% (5%),...

Bactiguard inleder utvecklingssamarbete inom dentalområdet

Regulatorisk

Bactiguard tecknade idag avtal om att inleda ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet, ett nytt applikationsområde för Bactiguards teknologi. Den initiala utvecklingsfasen, som förväntas pågå cirka ett år, kan generera 0,9 miljoner USD i utvecklings- och milstolperelaterade intäkter för Bactiguard....

Bactiguards Årsredovisning 2021

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2021 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 29 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022. Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare,...

Bactiguard utser Carin Jakobson till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Carin Jakobson, med mångårig erfarenhet som CFO i börsföretag och bakgrund i både medicinteknik och läkemedelsindustrin, till Chief Financial Officer. Carin kommer senast från rollen som ekonomichef i Rolling Optics-koncernen, tillträder sin nya befattning i juni 2022 och rapporterar till VD....

Rättelse: Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

I tidigare pressmeddelanden avseende bokslutskommunikén för 2021 har felaktig information relaterad till ”Kassaflöde från den löpande verksamheten” rapporterats. Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för Bactiguard Holding ABs (publ) bokslutskommuniké 2021. Investeringar för framtida tillväxt...

Rättelse: Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten Fjärde kvartalet (oktober-december 2021) Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%. EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%)....

Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten Fjärde kvartalet (oktober-december 2021) Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%. EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%). Rörelseresultatet...

Bactiguard publicerar bokslutskommunikén för 2021 ikväll klockan 23.00

Regulatorisk

Efter offentliggörandet om det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet har Bactiguard beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2021 till ikväll klockan 23.00, istället för torsdagen den 10 februari, som tidigare meddelats. En audiocast presentation kommer att äga rum onsdag den 9 februari kl. 15.00. Bactiguards VD Anders...

Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap

Regulatorisk

Bactiguard and Zimmer Biomet har idag kommit överens om att utöka det globala licenssamarbetet som inleddes 2019 till att omfatta fler produktkategorier. Det utökade exklusiva licensavtalet omfattar implantat för ledrekonstruktion (höfter och knän), idrottsmedicin, kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer. Det inkluderar licens- och...