Pressmeddelanden

Ny order från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en första order på coating-koncentrat från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera licensintäkter i fjärde kvartalet 2020 på drygt 9 miljoner kronor. Parallellt med marknadsföringen och försäljningen av Bactiguards urinvägskatetrar...

Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard inleder partnerskap på den spanska marknaden med Libera Medica S.L. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards infektionsförebyggande (BIP) portfölj med produkter för urinvägarna, blodbanan och luftvägarna.Libera Medica är ett familjeägt företag baserat i Madrid. Företaget har ett starkt fokus på...

Rättelse: Delårsrapport Q3 2020 Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I dagens pressmeddelande 2020-11-05 har en felaktig PDF-bilaga med delårsrapport Q3 2019 bifogats.  Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för delårsrapport Q3 2020.  För ytterligare information vänligen kontakta: Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Regulatorisk

Svagt kvartal men behovet av infektionsprevention större än någonsin. Tredje kvartalet (juli-september 2020) Intäkterna uppgick till 34,1 (67,2) MSEK, en minskning med 49% (justerat för valuta -46%) till följd av covid-19 effekter på både licens- och BIP-intäkter, samt att inga nya licensintäkter genererades i kvartalet medan...

Bactiguard behåller tydlig tillväxtstrategi och uppdaterar finansiella mål

Regulatorisk

Bactiguard presenterar uppdaterade finansiella mål för 2025 i samband med bolagets finansiella rapport för tredje kvartalet 2020.Bactiguards tillväxtstrategi för den kommande femårsperioden fram till 2025 bygger på en fortsatt utrullning av Bactiguards teknologi, med fokus på nya licensaffärer och en bredare produktportfölj. "Vi är...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 5 november 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 5 november 2020 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 5 november kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2021, som kommer att hållas onsdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2021 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB Thomas von Koch, utsedd av...

Bactiguard rekryterar erfaren Chief Marketing and Communications Officer

Petra Kaur Ljungman med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Marketing and Communications Officer. Hon tillträder i januari 2021 och kommer att rapportera till VD. ”Petra Kaur Ljungman har en bred erfarenhet som sträcker sig...

Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår och övrig personal med Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) från Bactiguard som ett led i sitt förebyggande arbete. ”Att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor väljer Hydrocyn framför vanliga alkoholbaserade alternativ är ett tydligt ställningstagande och det gläder oss. Hydrocyn har...

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Regulatorisk

Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett kvartal präglat av Covid-19 Andra kvartalet (april-juni 2020) Intäkterna uppgick till 48,2 (33,0) MSEK och ökade med 46% (justerat för valuta 45%). EBITDA uppgick till 10,5 (5,7) MSEK med en EBITDA-marginal på 22% (17%). Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-4,8) MSEK. Periodens resultat...

Health Canada ger interimsgodkännande för Bactiguards endotrakealtuber

Health Canada har genom ett interimsbeslut godkänt Bactiguards infektions-förebyggande endotrakealtuber. Godkännandet föranleds av den pågående covid-19-pandemin, eftersom Bactiguards endotrakealtuber kan minska risken för sekundära infektioner hos svårt sjuka patienter. ”Många svårt sjuka covid-19-patienter behöver intuberas med en...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 07.30.Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 augusti kl. 10.00, där VD Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på...

Bactiguard inleder samarbete med Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua

Regulatorisk

Bactiguard inleder samarbete med nätapoteket Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) till konsumenter på den svenska marknaden. Nya tester bekräftar att Hydrocyn är det första desinfektionsmedlet på den svenska marknader med dokumenterad effekt på det nya coronaviruset som orsakar covid-19. Försäljningen via Apotea...

Hydrocyn® aqua dödar coronaviruset som orsakar covid-19

Regulatorisk

Bactiguard har nu fått bekräftat att Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) är effektiv mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Tester genomförda av Statens veterinärmedicinska anstalt visar att 99,9% av viruspartiklarna dödades efter exponering för Hydrocyn. Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mars med fokus...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Under maj 2020 har antalet aktier av serie B i Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) ökat med 241 512. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget per 29 maj 2020 till 29 543 885 och det totala antalet röster till 69 543 885.Ökningen är en följd av den kvittningsemission som beslutades av årsstämman den...

Bactiguard donerar pengar till forskning om COVID-19

För att bidra till forskningen om COVID-19 donerar Bactiguard 120 000 kronor till Karolinska Institutet (KI) vid Danderyds sjukhus. ”Vi har ett samarbete sedan 2010 med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus (KI DS), där vi delar vissa labbresurser för att kunna testa hur Bactiguards teknologi interagerar med blod. Dessutom har vi...

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Regulatorisk

Utvecklingen av covid-19 pandemin har på ett smärtsamt sätt belyst det akuta behovet av infektionsprevention. Det har lett till ett ökat intresse för Bactiguard och genererat en stark försäljning från mitten av mars. De totala intäkterna ökade med mer än 40 procent i kvartalet och EBITDA fördubblades, vilket genererade en...

Bactiguard utser Gabriella Björknert Caracciolo till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Gabriella Björknert Caracciolo, idag Head of Strategy, Development and Governance inom Transaction Banking, Nordea till ny CFO och vice VD.  Hon efterträder Cecilia Edström som i februari utsågs till VD i bolaget. Gabriella Björknert Caracciolo tillträder sin nya befattning i augusti...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 maj 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet onsdagen den 13 maj 2020 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 maj kl. 10.00, där VD Cecilia Edström och tf CFO Lina Arverud presenterar och kommenterar delårsrapporten...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut:Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen vinstutdelning lämnas. Överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades...

Information om årsstämman 2020 och inbjudan till VDs presentation

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Med anledning av utbrottet av covid-19 och för Bactiguards aktieägares säkerhet, uppmanar bolaget alla aktieägare att inte delta personligen, utan istället utnyttja möjligheten att...

Bactiguard lanserar kateter för patienter med behov av kontinuerlig temperaturövervakning

För patienter inom intensivvård, operation och andra situationer där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig, lanserar Bactiguard en ny urinvägskateter – BIP Foley TempSensor. På samma sätt som övriga Bactiguard-produkter är BIP Foley TempSensor även infektionsförebyggande. “Den globala Covid-19 pandemi vi nu upplever har...

Bactiguards årsredovisning 2019

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning. En engelsk version kommer inom kort. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels  ...

Bactiguard börjar tillverka desinfektionsmedel i Tullinge

Bactiguard lanserade desinfektionsmedlet HYDROCYN aqua® i Sverige i början av mars och sedan dess har det varit stor efterfrågan. Så sent som i helgen flögs produkter in från bolagets anläggning i Malaysia via en nyetablerad luftbro. Nu pågår arbete för att kunna dra igång produktion även i Sverige. “I tider som dessa är effektiv...

Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerar luftbro för medicinsk skyddsutrustning

Den snabba spridningen av virus-pandemin har lett till att ett stort antal länder stänger sina gränser och att transportkapacitet försvinner i takt med att flygbolagen ställer in rutter och avgångar. Världsekonomin och handeln påverkas i stor omfattning och för tillverkande bolag leder det till osäker varuförsörjning och svårigheter...

Bactiguard lanserar produkt som skyddar mot coronavirus

Bactiguard lanserar HYDROCYN aqua®, en vattenbaserad produkt som visat sig ha en kraftigt avdödande effekt på tidigare varianter av coronavirus inom 15–30 sekunder. Tidigare erfarenhet visar att den påvisade avdödande effekten kan överföras till nya varianter av coronavirus och tester på Covid-19 (SARS-CoV-2) pågår nu på Karolinska...

Bactiguard donerar infektionsprevention till Kina

I kampen mot Coronaviruset donerar Bactiguard infektionsförebyggande produkter till kinesiska sjukhus, till ett marknadsvärde av drygt 2 miljoner kronor. ”För att bidra i kampen mot det nya coronaviruset (covid-19) och skydda de mest allvarligt sjuka patienterna donerar vi produkter ur Bactiguards och Vigilenz kombinerade sortiment till...

Bactiguard fullföljer förvärvet av Vigilenz

Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har fullföljt förvärvet av Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz), som offentliggjordes den 4 februari 2020.Samtliga villkor för förvärvet är nu uppfyllda och den första delen av förvärvsvederlaget, en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD, har...

Christian Kinch lämnar VD-rollen på Bactiguard och föreslås som ny styrelseordförande. Cecilia Edström utsedd till ny VD.

Regulatorisk

Christian Kinch meddelade idag styrelsen att han efter snart 16 år avgår som VD för Bactiguard Holding AB (publ). Styrelsen har med anledning av detta utsett finansdirektör (CFO) och vice VD Cecilia Edström till ny VD för Bactiguard och Stefan Grass (CMO) till vice VD. Till dess att en permanent CFO har rekryterats kommer ekonomichef Lina...

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Regulatorisk

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz) i Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2019 den 5 februari 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019 onsdagen den 5 februari 2020 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 5 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar bokslutsrapporten...