Tydlig tillväxtstrategi

Bactiguard är ett tillväxtföretag med en tydlig strategi för hur verksamheten ska expandera. Vi ska växa med vår egen produktportfölj på befintliga och nya marknader och utveckla nya licensaffärer. Samtidigt fortsätter vi bredda portföljen med nya produkter.

Pandemin tvingade sjukvården globalt att prioritera om. Den ordinarie sjukvården minskade och planerade operationer sköts upp vilket påverkade vår affär negativt. Pandemin har dock inte minskat behovet av infektionsprevention, snarare har den satt ljuset på vikten av en effektiv och säker sjukvård. Vår syn på marknaden och våra tillväxtplaner har därför inte förändrats under pandemiåret.

Nya marknader

Genom licens- och distributörsavtal finns vi i dag på ett stort antal marknader i världen. USA och Kina är våra största marknader. Vi ser att vi kan ta nya affärer med en bredare portfölj både på befintliga och nya marknader.

Efter förvärvet av Vigilenz 2020 har vi en väletablerad säljorganisation i Malaysia som har börjat sälja den ursprungliga Bactiguardportföljen. Vi har också initierat arbetet med att introducera Vigilenz effektiva Hydrocynprodukter i Europa. Pågående investeringar i en egen säljorganisation för Norden ska bidra till närmare och aktivare kundkontakter för att snabbare växa affären.

Vi fortsätter samtidigt att utveckla vårt distributörsnät för att nå en stor global marknad med våra produkter.

Nya licensaffärer

Vi har flera intressanta licensprojekt på gång och ser nya, spännande affärsmöjligheter. Vårt mål är att teckna 1–2 nya licensavtal per år. Eftersom Bactiguards teknologi är dokumenterat effektiv och säker samt godkänd för både kortare bruk och långtidsanvändning ser vi möjligheter till nya applikationsområden och licensaffärer.

Närmast till hands ligger ortopediska och dentala implantat liksom olika typer av produkter för urin-, blod- och luftvägarna med sikte på den globala marknaden.

Nya produkter

Vi fortsätter att bredda produktportföljen för infektionsprevention genom utveckling av nya produkter och användningsområden där sårvård är ett intressant tillskott.

Bactiguards Tillväxtstrategi 2020

Bactiguards tillväxtstrategi – Klicka för större bild