Nyheter

Ökad resistens mot antibiotika ger svårbehandlade infektioner

När antibiotika inte längre biter, är alternativen på behandling för sårinfektioner få. Ibland tvingas man till och med att ta bort hästen. Med en helt ny typ av sårtvätt skulle kunna förhindra infektioner och då ge fler hästar en chans till. Den nya sårtvätten är tänkt för vardaglig användning av helt vanliga sår. Det kan...

Infektionsprevention viktigt när operationerna blir fler

Många av oss har, eller känner någon som har, "fått ett nytt knä eller ny höft". Istället för att ha ont, kan de leva sina liv som vanligt. En baksida av denna positiva utveckling är infektioner i ledproteserna. En aktuell avhandling som Läkartidningen hänvisar till i denna artikel, visar att risken för ledprotesinfektioner är...

Tillsammans utvecklar vi vår affär i Asien

I veckan har vi hälsat delegater från Malaysia Investment and Development Agency (MIDA) välkomna till vårt huvudkontor i Tullinge, för att diskutera framtida utvecklingsprojekt i Sydostasien. I linje med vår strategi att utveckla vår närvaro i regionen, invigde vi nyligen nya produktionslokaler i Penang, Malaysia. De nya lokalerna ger oss...

Vi kan förhindra och rädda liv

Varje år dör minst 11 miljoner människor av sepsis. Sepsis orsakas alltid av en infektion och är därmed den dödsorsak som mest framgångsrikt kan förebyggas. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras årligen World Sepsis Day. Sepsis återfinns överst på listan över dödsorsaker...

Ny studie visar 39% reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub

En nyligen publicerad studie på Bactiguards endotrakealtub BIP ETT visar en signifikant reduktion av både ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) och användningen av antibiotika. Den randomiserade kontrollerade studien med 180 intensivvårdspatienter, publicerades i Balcan Medical Journal i mars 2022.  Syftet med studien var att...