Bekämpa AMR genom ökad medvetenheten

Tänk om lunginflammationer och urinvägsinfektioner inte gick att behandla? Antibiotikaresistens kan leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation blir svårbehandlade i framtiden och i värsta fall kan leda till döden.  WHO:s initiativ World Antibiotic Awareness Week börjar idag och syftar till att öka medvetenheten...

Bactiguard klättrar på Allbrights jämställdhetslista

Under året har Bactiguard avancerat från plats 57 till 19 av Sveriges mest jämställda börsbolag. Varje år rankar Allbright Stockholmsbörsens bolag ur ett jämställdhetsperspektiv, där de mest jämställda bolagen samlas i den gröna listan. Bactiguard arbetar aktivt med mångfald och är stolta över att vi avancerar på Allbrights...

Halverad risk för ventilatorassocierad lunginflammation med Bactiguards teknologi

En ny studie från Liège, Belgien, visar att användningen av Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtuber reducerar ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) med 53% hos intensivvårdspatienter. Studien VITAL presenterades på European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) i början av oktober där den utsågs till ett av de sex...

Sepsis börjar alltid med en infektion – orsakar 11 miljoner dödsfall varje år.

Sepsis återfinns överst på listan över dödsorsaker som går att förbygga, men väldigt få människor vet vad det är och vilka konsekvenser det får. Globalt drabbas årligen ca 49 miljoner människor, 11 miljoner av dem dör. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras World Sepsis...

Så hjälper Bactiguard till att förebygga infektioner och rädda liv

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid. Hotet kallas ofta för “den tysta tsunamin” och kan potentiellt omintetgöra hundra år av medicinska framsteg, enligt WHO. För att motverka resistensen behöver vi arbeta för att förebygga infektioner i sjukvården och i vår vardag – en utmaning som det svenska...

Fortsatta dispenser för att bromsa smittspridningen

Kemikalieinspektionen har beslutat om fortsatt dispens för att säkra tillgången till desinfektionsmedel i Sverige med anledning av coronapandemin. Dispenserna gäller för desinfektionsmedel som bland annat innehåller väteperoxid eller aktivt klor som verksamt ämne. Kemikalieinspektionen bedömer att det finns en risk för att det ska...

Bactiguards styrelsemedlem Anna Martling utses till Årets Cancerforskare 2021

Cancerfonden har utsett professor Anna Martling till mottagare av det prestigefyllda priset ”Årets Cancerforskare 2021”. Anna Martling är professor i kirurgi med inriktning på kolorektalcancer vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är också ledamot i Bactiguards styrelse. Anna Martlings...