Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett WHO-initiativ som syftar till att öka den globala medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen av multiresistenta bakterier. Årets tema fokuserar på förebyggande av infektioner med hjälp av enkla åtgärder och beteendeförändringar.

Sedan Fleming upptäckte antibiotikan på 40-talet har den fungerat som en av hörnstenarna inom modern medicin. Tyvärr har en felaktig och överdriven användning bidragit till en växande antibiotikaresistens.

Utan tillgång till effektiva antibiotika blir medicinska ingrepp som t.ex. organtransplantation, cancerbehandling och större operationer väldigt riskfyllda. Bakteriella sjukdomar sprids snabbare och kommer att leda till ett stort antal dödsfall för att de inte längre går att behandla på ett effektivt sätt.

För att öka medvetenheten om riskerna med AMR fokuserar WHO i år sitt arbete på infektionsprevention och enkla åtgärder som alla kan tillämpa. Med en ny app där användaren i en interaktiv gaming-värld får lära sig hur vi dagligen interagerar med mikrober, hur bakterier blir resistenta och om problemet med överanvändning av antibiotika, vill man visa att alla kan bidra till att säkerställa antibiotikans framtid genom enkla åtgärder och beteendeförändringar.  Appen ”WHO: Antimicrobial Resistance” kan laddas ned från App Store och Google Play.

Infektionsprevention är enligt WHO ett effektivt sätt att minska antibiotikaanvändningen och begränsa spridningen av multiresistenta bakterier. De bedömer att det går att minska antalet vårdrelaterade infektioner med 30%1 med hjälp av förebyggande åtgärder. Att förebygga infektioner är därför en hörnsten i en säker och kvalitativ vård. Varje infektion som kan förhindras, betyder samtidigt en antibiotikabehandling mindre.

Bactiguards produkter förhindrar infektioner, och minskar därmed behovet av antibiotika. Lederer et al.2 genomförde en klinisk studie med 853 patienter som visade en minskning av antibiotikaanvändningen med 60 % efter byte till urinkatetrar med Bactiguards ytskikt, på grund av minskade infektioner.

Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande lösningar: www.bactiguard.se

Referenser:
1. World Health Organization. (2016). The Critical Role of Infection Prevention and Control. WHO/HIS/SDS/2016.10
2. Lederer JW et al., J Wocn 2014; 41(5):1–8