Bactiguards VD intervjuad i Affärsvärlden

I senaste numret av Affärsvärlden intervjuas VD Cecilia Edström med fokus på hur bolaget ska växa och utvecklas. Bactiguard rustar för tillväxt – behovet av infektionsprevention är här för att stanna.

“Aktiemarknadens värdering visar att det finns ett förtroende för att vi ska kunna få till fler licensaffärer, expandera till fler användningsområden och skapa tillväxt för våra egna produkter. Det är det jag fokuserar mest på. Det är klart att det ligger stora förväntningar på mig och företaget i aktiekursen och vår målsättning är att leverera på dem”, säger Cecilia Edström.

Med Bactiguards ytskikt är det mycket svårare för bakterier att fästa på medicintekniska produkter. Det leder till färre infektioner, som kan ibland kan vara dödliga, och därmed lägre kostnader för sjukvården och mindre lidande för patienterna. Det är den effekten, infektionsprevention, som är drivkraften bakom Bactiguards affär.

“Målet är att etablera en ny licensaffär om året och accelerera tillväxten i vår egen produktportfölj. Där är vi inte nöjda och kommer att investera mer i marknadsföring och vår säljorganisation. Vi bygger t ex en egen distributionskanal i Sverige och Norden. Vi har bara krafsat på ytan på stora marknader som Europa, Indien och Mellanöstern så det finns en ordentlig potential”, fortsätter Cecilia Edström.

En styrka med Zimmer Biomet affären är att den ger oss en kvalitetsstämpel och bekräftar att man på ett säkert sätt kan använda vår coating på implantat som ska vara kvar i kroppen livet ut.  Det öppnar för andra applikationer.”

Coronapandemin har påverkat Bactiguard på lite olika sätt. Kortsiktigt läggs en del sjukvård på is vilket minskar efterfrågan på både implantat och katetrar men på längre sikt är effekten en annan. Förutom att den vårdskuld som nu byggs runt om i världen så kan det leda till ett skarpare fokus på att förhindra infektioner.

“Vårdskulden måste betas av på ett hanterbart sätt och där har infektionsprevention en mycket viktig roll att spela. Det har etablerats nya rutiner och beteenden i vården och hos allmänheten som kommer att leva kvar. Att ha fått upp prevention på dagordningen är det enda positiva jag kan se med pandemin. Vi har fått en ny verklighet där infektioner måste undvikas för att rädda liv”, förklarar Cecilia Edström.

Läs hela artikeln: https://www.affarsvarlden.se/intervju/stark-start

Cecilia Edström CEO Bactiguard