Fortsatta dispenser för att bromsa smittspridningen

Kemikalieinspektionen har beslutat om fortsatt dispens för att säkra tillgången till desinfektionsmedel i Sverige med anledning av coronapandemin. Dispenserna gäller för desinfektionsmedel som bland annat innehåller väteperoxid eller aktivt klor som verksamt ämne.

Kemikalieinspektionen bedömer att det finns en risk för att det ska uppstå brist på desinfektionsmedel eftersom smittspridningen av coronaviruset fortsätter. Genom att ge dispenser bidrar myndigheten till att säkra tillgången till desinfektionsmedel. Detta är viktigt för att fortsätta motverka spridningen av coronaviruset under pågående pandemi.

Läs mer: https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-03-04-fortsatta-dispenser-for-att-bromsa-smittspridningen