Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 dör av sepsis och dess komplikationer

Medan antalet globala fall av corona-smittade överstiger 28 miljoner och antalet dödsfall närmar sig 1 miljon, visar vetenskapliga data att covid-19 orsakar sepsis. Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 dör av sepsis och dess komplikationer. Sepsis orsakar minst 11 miljoner dödsfall varje år i världen, men endast en liten del av befolkningen känner till vad det är.

World Sepsis Day äger rum den 13 september varje år och är ett tillfälle för människor världen över att förena sig i kampen mot sepsis.

Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, uppstår när kroppens vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion. Med fördröjd diagnos och utan behandling leder sepsis snabbt till chock, kollaps av vitala organ och i värsta fall till döden.

Nu när mer vetenskapliga data finns tillgängliga om covid-19, vet man att sjukdomen också orsakar sepsis. Effekterna på andningsorganen är välkända, de flesta som behöver sjukhusvård utvecklar lunginflammation av varierande svårighetsgrad, men alla andra organsystem kan också påverkas. Tecken på skada på flera organ, som är typiskt för sepsis, uppträder hos cirka 2–5 % av patienterna med covid-19 efter cirka 8–10 dagar.

Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 kommer att dö av sepsis och dess komplikationer. Det är därför viktigt att känna till och känna igen tidiga tecken på sepsis och inleda snabb behandling vid diagnos. Tidig intervention sparar liv och organfunktion.1

En annan vanlig orsak till sepsis är vårdrelaterade infektioner (VRI). Uppskattningsvis kan upp till 50% av alla sepsisfall härledas till (VRI).2 Förebyggandet av VRI är därför av avgörande betydelse för att minska förekomsten av sepsis.

Bactiguard räddar liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och därmed även förebygger sepsis.

För mer information om World Sepsis Day www.world-sepsis-day.org
Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.com

Fakta om sepsis:

  • Orsakas alltid av en infektion som t.ex. lunginflammation eller urinvägsinfektion3
  • Covid-19 kan i sig ge upphov till sepsis
  • Drabbar 47 – 50 miljoner människor varje år3
  • Minst 11 miljoner avlider årligen3
  • 1 av 5 dödsfall i världen kan kopplas till sepsis3
  • Upp till 50% av de som överlever av lider av långvariga fysiska och/eller psykiska problem4

 

Referenser:
1. https://www.global-sepsis-alliance.org/covid19 
2. Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347-53.PMID:20177037 
3. Rudd et al, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7.  
4. Prescott et al, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839473/