Utvecklar en ny generation katetrar

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter. Teknologin kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt med BioInteractions i Storbritannien och Bactiguard. Projektet finansieras av VINNOVA och Innovative UK.

Infektioner och trombos (blodproppsbildning) är några av de mest allvarliga komplikationer som kan uppstå när medicintekniska produkter kommer i kontakt med blodomloppet. En produkt som kombinerar ett långtidsverkande ytskikt, som motverkar trombos, med ett infektionshämmande och biokompatibelt ytskikt av ädelmetaller kommer att utvecklas.

– Vi vill erbjuda en lösning som är vävnadsvänlig, icke-toxisk och icke-frisättande. Och vi kommer att leverera en kostnadseffektiv lösning för katetrar som möter behovet av en effektiv lösning för infektionskontroll och anpassade intelligenta material, utan att öka antibiotikaresistensen, säger Dr Ajay Luthra, VD BioInteractions Ltd.

Bactiguard har en infektionsförebyggande och biokompatibel teknologi som förhindrar infektioner orsakade av medicintekniska produkter. BioInteractions har teknologier för blodkompatibla ytbehandlingar. Nu kombineras de i ett gemensamt projekt för att utveckla en vävnadsvänlig och icke-toxisk produkt, som både förhindrar infektioner och trombos. Genom att kombinera dessa teknologier kommer vi att kunna ta fram en infektionshämmande och blodkompatibel yta, som minimerar de allvarliga komplikationer som kan uppstå vid användandet av blodkatetrar, t.ex. centrala venkatetrar. Detta kommer att frigöra resurser inom sjukvården, minska lidandet för patienterna och ge en säkrare vård.

– I det här projektet, använder vi ”state-of-the-art” teknologier för att utveckla intelligenta material, som kan rädda många patienter från livshotande infektioner och trombos, säger Dr Dorota Johansson, chef för forskning och utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard .

Den kombinerade teknologin kan även komma att tillämpas på andra medicintekniska produkter, där infektionskontroll och blodkompatibilitet är kritisk. Forskningsbidraget från det europeiska programmet Eurostars omfattar drygt 6 miljoner kronor under en period av två och ett halvt år.

Läs mer om BioInteractions Ltd. här.