Aktieägandet i Bactiguard breddas genom en transaktion omfattande 6,6 miljoner aktier

Regulatorisk

Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor.

”Vi har under en period arbetat för att bredda det institutionella ägandet i Bactiguard och öka likviditeten i aktien. Vi har nu placerat en större mängd aktier hos tre välrenommerade svenska institutioner. Därmed har vi uppnått vårt mål och det är positivt för såväl bolaget, oss huvudägare som övriga aktieägare i Bactiguard”, säger Christian Kinch.

Transaktionen innebär att de två huvudägarna Christian Kinch och Thomas von Koch vardera säljer 3 315 000 B-aktier till ett värde av 129,3 miljoner kronor. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 33 302 373 och det totala antalet röster till 69 302 373. Därmed äger de två huvudaktieägarna nu vardera aktier motsvarande 18,4 procent av kapitalet och 34,8 procent av rösterna i bolaget. Sammantaget kontrollerar de fortsättningsvis majoriteten av rösterna i bolaget.

Carnegie agerade rådgivare i transaktionen.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-09-10, kl. 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian Kinch, VD
Tel 08-440 58 80