Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard expanderar i Europa genom ett exklusivt distributionsavtal för Schweiz, som omfattar hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter.

”Vi är glada över vår expansion i Schweiz, en marknad med en erkänt högkvalitativ sjukvård. Vi har lyckats bryta oss in på en av Europas tuffaste marknader, vilket stärker varumärket och vår marknadsposition i Europa”, säger Johan Rugfelt, VD.

I Schweiz, som har åtta miljoner invånare, uppgår kostnaden för sjukvård till 11 procent av BNP. Andelen vårdrelaterade infektioner uppgår till cirka 11 procent. Vårdrelaterade infektioner och förekomsten av multiresistenta bakterier är en stor utmaning, på samma sätt som i övriga världen. Att implementera preventiva lösningar, såsom Bactiguards katetrar för urin-, blod- och luftvägarna är därför av stor vikt för att motverka dessa allvarliga problem.

Den schweiziska distributören GD Medical är ett familjeägt bolag, baserat i Freienbach. Företaget har marknadsfört och distribuerat utrustning för bland annat kirurgi, intensivvård och diagnostik sedan 2006.

”Schweiz tillhandahåller en mycket högkvalitativ sjukvård och ligger i framkant när det gäller att implementera innovationer. Behovet av preventiva lösningar för att bekämpa vårdrelaterade infektioner är stort och vi ser med glädje fram emot att börja försäljningen av Bactiguards högteknologiska produkter, som ökar patientsäkerheten och sparar kostnader för sjukvården”, säger Gabriel Dürst, VD GD Medical.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör mobil: 46 722 262 328