Bactiguard Holding AB:s årsredovisning 2022

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2022 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com

Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 20 april och kan beställas per e-post till: info@bactiguard.com

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 19.00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta

Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 709 651 665
Bactiguard presskontakt +46 8 440 58 80 info@bactiguard.com