Bactiguard publicerar bokslutskommunikén för 2021 ikväll klockan 23.00

Regulatorisk

Efter offentliggörandet om det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet har Bactiguard beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2021 till ikväll klockan 23.00, istället för torsdagen den 10 februari, som tidigare meddelats.

En audiocast presentation kommer att äga rum onsdag den 9 februari kl. 15.00. Bactiguards VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar bokslutskommunikén, kommenterar det utökade globala partnerskapet och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i audiocasten, använd denna länk:

www.bactiguard.com/Q4-2021

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

  • SE: +46850558351,
  • UK: +443333009261,
  • US: +16467224904

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49