Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30 miljoner kronor

Regulatorisk

Bactiguard tar nästa steg i Kina och växlar upp ambitionerna genom ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical (Well Lead) till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor.

Avtalet med Well Lead, Kinas ledande tillverkare av medicintekniska förbruknings-artiklar, omfattar samtliga produkter i Bactiguards portfölj. Inledningsvis genererar avtalet intäkter om drygt 30 miljoner kronor i form av produktleveranser och licens-avgifter, som periodiseras över 12 månader med start i Q2 2018.

Samtidigt avslutar Bactiguard samarbetet med nuvarande distributören Jian AN i förtid och betalar dem en ersättning om cirka 11 mkr för återköp av varulager och ersättning för de betydande investeringar Jian AN gjort i marknadsföring och produktgodkännandeprocessen.

”Kina är redan idag vår viktigaste marknad, men vi har bara nått en bråkdel av den enorma potential som denna marknad utgör. Avtalet med Well Lead är strategiskt viktigt eftersom vi får en partner som är beredd att investera i lokal tillverkning och utöka portföljen till att omfatta samtliga våra produkter. Tillsammans med dem är vi mycket väl positionerade att växa på världens största marknad”, säger VD Christian Kinch.

”Det finns ett stort och tydligt behov av infektionsförebyggande lösningar inom sjukvården i Kina och vi har under en längre tid utvärderat olika mmöjligheter att förstärka vår produktportfölj. Med Bactiguard har vi fått den optimala partnern inom infektionsprevention. Vi är övertygade om att Bactiguards produkter kommer att utgöra en betydande del av vår försäljning i Kina inom några år”, säger Mr Han, VD för Well Lead Medical.

Den kinesiska marknaden för sjukvårdsprodukter och medicinteknik har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Bland annat har lokalproducerade produkter premierats i större utsträckning än tidigare och myndigheterna har introducerat nya regelverk för att minska antalet mellanhänder i distributionskedjan. Mot denna bakgrund har Bactiguard fattat ett strategiskt beslut att göra produktportföljen mer lokalt förankrad genom ett djupare och bredare samarbete med ett stark kinesiskt företag som har både distributions- och tillverkningskapacitet.

Valet av partner föll på Well Lead som idag är Kinas största och en av världens främsta tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar bland annat urinkatetrar och endotrakealtuber. Well Lead kommer inledningsvis att ta över den exklusiva rätten att sälja och distribuera Bactiguards urinkatetrar (BIP Foley) i Kina. Samtidigt inleds processen med att få lokaltillverkade centrala venkatetrar och endotakealtuber med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi godkända. Detta innebär att Well Lead på några års sikt kommer att tillverka och sälja samtliga produkter i Bactiguards portfölj på den kinesiska marknaden, vilket kommer att generera licensintäkter för Bactiguard.

Om Well Lead Medical
Well Lead är en av världens främsta tillverkare av katetrar inom bl a urologi, anestesiologi, och hemodialys. Well Lead är den största leverantören av både urinkatetrar och endotrakealtuber på den kinesiska marknaden, två av Bactiguards viktigaste produktområden. Well Lead säljer i alla världsdelar och har produktgodkännanden i EU, Japan och USA för de flesta av sina produkter. Well Lead är börsnoterat på Shanghai börsen.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-07-02, kl. 08.00

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian Kinch, VD, tel : +46 8 440 58 80
Johan Rugfelt, COO, tel: +46 708 724 739