Bactiguard tilldelades EU-bidrag för luftbro

Bactiguard tilldelades EU-bidrag fo r luftbro

Bactiguard har beviljats ett EU-bidrag på 1,4 miljoner kronor för den luftbro som etablerades för transport av skyddsutrustning och desinfektionsmedel från Asien till Europa i samband med covid-19 pandemins utbrott. Bidraget har oavkortat gått till Bactiguards partner Svenskt Industriflyg som kompensation för deras merkostnader.

Den snabba spridningen av covid-19 pandemin ledde i våras till att ett stort antal länder stängde sina gränser och den reguljära transportkapaciteten försvann när flygbolagen ställde in rutter och avgångar. Sjukvården drabbades hårt och det uppstod ett akut behov av medicinsk skyddsutrustning. Av den anledningen etablerade Bactiguard tillsammans med Svenskt Industriflyg snabbt en luftbro som säkerställde fortsatta transporter av skyddsutrustning och desinfektionsmedel.

Kostnaderna för den privata luftbron har varit höga och Bactiguard ansökte därför om EU-bidrag under det program som etablerades för transporter av medicintekniska produkter, för att bemöta den akuta covid-19-situationen.

Ansökan beviljades precis innan årsskiftet och har nu betalats ut. Bidraget täcker långt ifrån hela merkostnaden för luftbron och enligt den överenskommelse som träffades när luftbron etablerades har bidraget i sin helhet gått till Svenskt Industriflyg.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49