Bactiguard utser Patrick Bach till ny CFO

Regulatorisk
Patrik Bach

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Patrick Bach till ny CFO. Patrick kommer närmast från Atos Medical där han haft olika ledande strategiska befattningar under nära 10 år. Han har stor erfarenhet från medtech-branschen och tillträder befattningen som CFO per idag. Patrick kommer att ingå i koncernledningen på Bactiguard Holding AB och rapportera till VD.

Patrick Bach kommer att, utöver Group Finance, ansvara för Strategi och Digital på Bactiguard. Bactiguards nuvarande CFO, Carin Jakobson, antar en roll som Finance Director och lämnar koncernledningen. Hon kommer att rapportera till CFO Patrick Bach.

 

“Bactiguard har påbörjat den största strategiska förändringen i vår historia, vi ska bli ett kunskapsdrivet partnerskapsföretag och vi adderar nu resurser för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Patrick kombinerar finansiell kompetens med omfattande erfarenhet från medtech-branschen och strategisk erfarenhet av tillväxt och transformation. Patrick delar våra värderingar och kommer att vara en viktig resurs när vi nu transformerar hela företaget,” säger VD Thomas von Koch.

 

“Jag ser fram emot att börja jobba med Bactiguard, vi befinner oss vid en viktig brytpunkt där vår teknologi för infektionsprevention kommer att kunna ha stor positiv impact på de globala hälsofrågorna, och inte minst för antimikrobiell resistens. Med den nya licensfokuserade strategin är planen att frigöra Bactiguards verkliga potential och jag fokuserar nu på att lära känna teamet och verksamheten, och bidra med full kraft för att realisera de spännande möjligheterna som ligger framför oss,” kommenterar Patrick Bach, Bactiguards nye CFO.

 

Patrick Bach är född 1983 och har en BSc Economics & Business Administration och en MSc Finance & Strategic Management, båda från Copenhagen Business School. Innan Atos Medical arbetade han på Coloplast Wound Care som strategichef.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nina Nornholm, Head of Communication & IR +46 708 550 356