Bactiguard vinner upphandling i Halland

Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Upphandlingen innebär ett ramavtal med start den 1 oktober 2016, som möjliggör att Region Halland nu kan köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter.   

”Vi har arbetat metodiskt under ett års tid med att demonstrera värdet av vår teknologi och våra infektionshämmande urinvägskatetrar”, säger Nina Nilsson som är marknadsansvarig på Bactiguard och fortsätter:

”Vi ser att behovet av att inkludera infektionshämmande produkter i det upphandlade sortimentet ökar. Region Halland följer nu Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar län, som har gått igenom samma process tidigare. Region Halland ser en bevisad effekt och en reducering av vårdrelaterade infektioner genom att investera i förebyggande arbete och vi hoppas att fler landsting kommer att följa efter”.

Region Halland tar täten för en nollvision mot vårdrelaterade infektioner och har varit pionjärer förr. Nu tar man ännu ett stort steg mot en mer kostnadseffektiv och patientsäker sjukvård genom att inkludera infektionsprevention som en kategori i upphandlingen. Det är glädjande för varje patient, då infektioner utgör ett stort hot för patientsäkerheten när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika och risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion är överhängande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 46 708 800 407